četrtek, 24. junij 2010

FHŠ SRAMOTA...

Verjetno vas večina že ve, so do sedaj na spletni strani UP-FHŠ objavljali moj blog. Zastavil sem si cikel, kjer sem pisal o (BESEDAH). Ne glede na to, da imam na svojem računalniku dva nadaljna bloga, sem se odločil, da napišem kaj o aktualnih dogajanjih na faksu... Prispevek, ki sem ga poslal pred več kot dvema dnevoma še vedno ni objavljen. Zato ga objavljam tu. {facebook stran : http://www.facebook.com/notes/emso-sabic/blog-up-fhs/127230903981709?ref=mf}

KAJ JE SRAMOTA?
(v poduk dekanji, prodekanom in vodjam posameznih oddelkov ter direktorju ZRS-ja)

Na žalost moram prekiniti cikel (BESED), ki sem si ga zastavil ob začetku pisanja tega bloga na strani FHŠ. Namreč aktualni dogodki na naši fakulteti kar kličejo k udejstvovanju na vseh ravneh! O čem govorim?

Ne bom se spuščal v opisovanje in analizo tega kar se dogaja že zadnji dve leti, saj s(m)o na to opozarjali vseskozi (Študentski svet UP-FHŠ, Akademsko gibanje Valerija, Alternativa obstaja, Plenum Koper). Posvetil se bom dogodkom zadnjih nekaj mesecev, ki so po mojem mnenju simptom fašistoidnega načina (ne)komuniciranja dekanje s študenti in zaposlenimi.

Najprej je tu NELEGITIMNO sklicani sestanek, s strani dekanata FHŠ po pooblastilu senata UP-FHŠ, ki se je zgodil 4. 6. 2010. Nelegitimen je med drugim zato, ker sam, kot predsednik Društva H-UM in kot izvoljeni predstavnik študentov v ŠS UP-FHŠ zanj nisem dobil vabila (tako kot večina članov ŠS FHŠ-UP), temveč sem posredno zvedel za le-tega in to le 11 ur pred sestankom. Razlog zakaj so nekateri dobili vabilo na sestanek in spet drugi niso mi ni znan. Kar pa ne pomeni, da to ni pomembno, vendar o resničnem razlogu lahko samo sklepam. POMEMBNO pa je tudi to, da če bi si dekanja in njeni sodelavci resnično želeli reševati »tekočo problematiko«, nebi poslali vabila za sestanek le nekaterim temveč VSEM študentom.

Naj še enkrat ponovim; SESTANEK JE BIL NELEGITIMEN KER:
1. JE BIL SKLICAN LE 11 UR PREJ
2. VABILA NISO DOBILI VSI ŠTUDENTJE
3. NA VABILU NI JASNO, KAJ JE NA DNEVNEM REDU SESTANKA

Zaradi nelegitimnosti samega sestanka je vsebina le-tega brezpredmetna in se z njo (vsebino) na tem mestu ne mislim ukvarjati. Vodstvo, na čelu z dekanjo je neuspešno hotelo ustvariti videz, da s(m)o nekateri izmed nas (Študentski svet UP-FHŠ, Akademsko gibanje Valerija, Alternativa obstaja, Plenum Koper) nergači, ki nimajo podpore pri študentih in zaposlenih.

To nas pripelje do naslednjih šokantnih odločitev dekanje in vodstva FHŠ. Namreč ravno ta podpora zaposlenih študentskemu delovanju pa je med poglavitnimi razlogi za prekinitev pogodbe izvrstni znanstvenici, umetnici in odlični pedagoginji dr. Taji Kramberger; še pred tem pa za prekinitev pogodb asistentu Tomažu Gregorcu, asistentki Evi Brajković, dr. Sabini Ž. Žagar in dr. *************. Laž, ki jo kot enega izmed argumentov navede dekanja ob tej »odpovedi« je ta, da je fakulteta v finančni stiski. Njen argument imenujem za laž zato, ker bo njihovo delo opravljal nekdo drug, ki ga bo fakulteta, ali zaposlila (spet za določen čas), ali pa dobila na »posodo« iz Znanstveno raziskovalnega središča. Četudi bi bilo res, da se pogodba zgoraj omenjenim ni podaljšala, ali da so dobili odpoved zaradi finančnih razlogov pa to še vedno ni ZADOSTEN RAZLOG, da se nekomu, ki svoje delo, po mnenju večine študentov, ki so obiskovali njihova predavanja, opravlja nadpovprečno kvalitetno, ne podaljša pogodbe. Dodaten izgovor, ki ga ob tem uporabi dekanja je zmanjšan vpis, kar posledično pomeni manj denarja in manj ur. Namesto, da bi se v vodstvu fakultete (dekanja in ostali prodekani) zalagali in borili za sredstva, ki bi zaposlenim omogočala delo in neprekerno zaposlitev, se jih povečini s prekarizacijo drži »v šahu«, ali pa se jih kratkomalo odkriža.

(* oseba ni hotela biti imenovana)

SRAM ME JE!,
da sem v tem času na taki fakulteti, ki sebe imenuje humanistična in je nesposobna zaščititi lasten perspektiven kader, ampak se podreja logiki kapitala in diskurzu tega časa.

SRAM ME JE!,
govoriti o fakulteti s prijatelji.

SRAM ME JE!,
a nisem nič kriv. Nisem kriv, ker nisem tiho!

Zato:
- ZAHTEVAM podaljšanje pogodbe vsem trem,
- ZAHTEVAM, da se ne odpusti dr. Sabine Ž. Žagar,
- ZAHTEVAM, da se ne odpusti dr. ************* in
- ZAHTEVAM takojšen odstop dekanje in vseh odgovornih za nastalo situacijo.

»No pasarán!«EMSO ŠABIĆ____________________________________________________________________________

Pismo z vprašanji na trenutno kadrovsko politiko FHŠ

Pozdravljena ga. Dekanja in g. Prodekan za študijske zadeve.

Že nekaj časa razmišljam o pismu, ki bi bilo naslovljeno na vodstvo (mišljeno kot tisti odgovorni subjekt v polemiki) fakultete, kjer bi izrazil svoje globoko razočaranje, skrb, gnev in frustracije glede študija, ki tokrat sovpada z zadnjimi dogodki o ravnanju s pedagoškimi delavkami in delavci. Zaradi urgentnosti sem se odločil pisati na email. Upam, da si boste vzeli pet minutk časa za moje besede.

Torej, svoje misli podajam s stališča študenta 3. Letnika antropologije in 1. Filozofije, ki sem v 3 letih študija na tem faksu pridobil pomemben vpogled v širše dogajanje v družbi v katero spada tudi problematika FHŠ. Osebno sem ostal zelo prizadet (da ne rečem šokiran), ko sem izvedel za odpuščanje (in to besedo uporabljam namenoma zaradi teže in posledic odločitve zdajšnje kadrovske politike vodstva FHŠ) dveh asistentov Tomaža Gregorca in Eve Brajkovič ter profesorice dr. Taje Kramberger. Iz izkušenj njihovih predavanj in vaj vem, da so to zelo sposobni, razgledani in preprosto odlično pripravljeni predavateljici in predavatelj, ki so mi osebno veliko dali. Brez izjeme lahko rečem, da se je njihova zavzetost, znanstven in človeški pristop vedno obnesel, saj je vzpostavil prostor kritičnega mišljenja in povezal mnoge študente in študentke tudi v siceršnjem življenju. Gre za osebe, ki suvereno in dosledno opravljajo svoje poslanstvo in znajo približati študij na takšen način, da se sam angažiraš tudi izven predavalnic in se odpreš v družbeno mnogoterost. Vse to lahko pripišem le še nekaj posameznikom in posameznicam, ki blestijo v pedagoškem (ali raziskovalnem) delu, a so s takšno prekerno zaposlitvijo konstantno ogroženi. Izvedel sem namreč, da so poleg njih še nekateri v tem položaju oz. so bili že odslovljeni kot npr. dr. Igor Ž. Žagar, dr. Katja Kolšek, dr. Polona Tratnik, dr. Simona Bergoč in ostali, po kakšnem kriteriju si to dovolite? Mislim, da ne pretiravam, če Vam zatrdim, da je to hud udarec za kvaliteto poučevanja in študija na dotični fakulteti, in nezamisljivo in nehumano ravnanje s pedagoškim kadrom. Ali mislite zagovarjati vaše odločitve mimo stališč (in v ne-vednosti) študentov in študentk neposredno udeleženih v poučevanju omenjenih oseb?

Menim, da je tovrstno početje sramotno in destruktivno za bodoči študij antropologije in drugih oddelkov. Kot študent sem v zadnjem letu (posebej v poletnem semestru) izgubil večino motivacije za nadaljevanje študija na tej fakulteti zaradi česar mi je izredno žal. Žal mi je da se vodstvo očitno in nesramno loteva takšnega >>pranja perila<<, saj dejansko nima nikakršne vizije in namena razvijati kvalitetnega študija, temveč so zadaj mnogi drugi interesi, za katere niti nočem vedeti, ker se mi gabijo in nisem pristojen da bi o njih sodil. Jasno in razvidno pa mi je, da gre za hud padec kvalitete študija z odpuščanjem takšnih ljudi, ki dejansko držijo pokonci še zadnje trohice kritično-intelektualnega potenciala, katerega si prizadevajo razviti pri bodočih intelektualcih in intelektualkah. Razmišljanje z lastno glavo in prespraševanje ustaljenih kulturnih vzorcev, sposobnosti razumevanja družbene situacije, ipd., so zame vrednote, ki jih spodnaša Vaše početje ob podpori tako ušivega sistema kot je bolonjski . Zdravorazumska sprenevedanja predavateljev in predavateljic, površinska >>branja<<>>obveznosti<<>>podpirati<<>

Zatorej apeliram na Vas, da prekličete vse tri primere odpustitve, tako Tomaža Gregorca, Eve Brajkovič in dr. Taje Kramberger, ker gre za skrajno absurdno in škandalozno početje. Skratka, ne vem kolikšno težo ima moje pismo, a vendar se kot študent in človek, čutim dolžnega izraziti svoje nestrinjanje in zgroženost nad Vašimi odločitvami, ki bodo vsekakor imele daljnosežne posledice, kot rečeno, na kvaliteti študija, renomeju fakultete in kolektivni memoriji nas (v odhodu), ki si želimo študij vsebine in ne zgolj videza. Vedite, da študenti in študentke nismo konformni in preprosto ne moremo požirati takšnega nehumanega (posledično nehumanističnega) ravnanja.

Mislim, da se vaše odločitve tičejo neposredno vseh nas in zaradi tega je pričujoče pismo znak podpore in spoštovanja do zadevnih oseb, katere, ponavljam, si tega nikakor ne zaslužijo. ŠE ENKRAT APELIRAM NA ODGOVORNE. TAKOJ PREKLIČITE ODLOČITEV O ODPUSTITVI ASISTENTA TOMAŽA GREGORCA, ASISTENTKE EVE BRAJKOVIČ IN PROFESORICE DR. TAJE KRAMBERGER.

V pričakovanju odgovora, Vas pozdravljam.

Z razočaranjem,

Matjaž Karlovčec
____________________________________________________________________________________
Dekanji UP FHŠ Vesni Mikolič.

Kot študentka UP FHŠ z zaskrbljenostjo spremljam nerazumna odpuščanja izjemno kvalitetnega pedagoškega in raziskovalnega/znanstevnega kadra, ki je v zadnjih letih s svojim raznolikim (znanstvenim, literarnim, glasbenim...) delovanjem bistveno doprinesel k prepoznavnosti fakultete v lokalni skupnosti, Sloveniji in širše. Še posebej sem razočarana nad delovanjem vodstva UP FHŠ, ki se v javnosti predstavlja kot fakulteta, ki »odpira prostore misli« in spodbuja kritično mišljenje, hkrati pa se na eleganten način, pod pretvezo finančne krize, skuša znebiti ključnih ljudi (profesorjev in asistentov), ki bistveno prispevajo h kritično-refleksivnemu habitusu UP FHŠ in s tem sploh vzpostavljajo in ohranjajo avtonomijo univerze kot take.

Vaša ignoranca do lastnih študentov, ki se učijo misliti kritično, mi potrjuje, da so Vaše besede zgolj preproste floskule brez vsebine (ki so za Vas očitno dovolj za ustvarjanje prepomembnega ugleda FHŠ), Vaša dejanja pa mi hkrati kažejo, da očitno pozabljate, da smo študentke in študentje bistven in nujen del univerzitetnega habitusa! Povrh vsega obtožujete lastne študentke in študente, da so odgovorne/i za slab ugled fakultete, sami pa niste sposobni niti kančka samorefleksije, s pomočjo katere bi mogoče ugotovili, da zavajanje javnosti in bodočih študentov, ter leporečenje na dolgi rok ne prineseta nič dobrega. Kdaj boste končno dali prednost kvaliteti pred kvantiteto, vsebini pred formo?

Na koncu bi rada samo še izpostavila, da s tem, ko onemogočate alternativo, gradite na avtoritarnem in totalitarnem režimu, ki pa nima nobenega prostora na AVTONOMNI UNIVERZI!

Zaradi vsega tukaj napisanega in še več doživetega ZAHTEVAM ODSTOP DEKANJE UP FHŠ VESNE MIKOLIČ! V Kopru, 20.06.2010

Maja Kohek

_____________________________________________________________________________________________

Vprašanja glede odpuščanja

Pozdravljeni g. Rektor in pozdravljena ga. Dekanja!

Ker mislim, da mi lahko pomagate Vas lepo prosim, če mi lahko odgovorite na spodnja vprašanja (vsaj nekatera), saj me kot študenta humanističnih znanosti skrbijo nekatera etična in moralna vprašanja.

Pišem vam v popolni nezmožnosti razumevanja vodstva naše fakultete, ki je odpustila več profesorjev in asistentov, oz. lepše povedano jim ni podaljšala pogodbe. Ko sem izvedel katerim, sem bil še bolj šokiran in sem zato kar malo zaskrbljen za svoj nadaljnji študij na FHŠ. Namreč sedaj že razmišljam, da študija ne bi nadaljeval na podiplomski ravni, saj sem globoko razočaran nad akademsko sfero oz. atmosfero na naši fakulteti. Zakaj vse skupaj spominja na politiko oz. spletkarjenje?

Kdo je odobril te odpustitve, zakaj in po kakšnem kriteriju? Lahko, da se mi dozdeva, ampak zdaj nekako lahko povežem neke na videz nesmiselne poteze vodstva fakultete. Zato sprašujem...
Zakaj npr. prof. Žagar ni dobil podaljšane pogodbe? Obiskoval sem dva njegova predmeta in sicer Argumentacijo in retoriko ter Filozofijo jezika, pa čeprav sem z oddelka antropologije in kulturologije, sem z njegovih predavanj odnesel veliko novega znanja. Z njim sem v drugem letniku sodeloval pri izpeljav i "Mednarodne konference o argumentaciji, retoriki, debati in pedagogiki podeljevanja moči" (2006) in njegova ekspertnost in trud, ki ga je vložil v nas študente in razvoj te fakultete je bil zame velike vrednosti. Enako naj bi se sedaj zgodilo z njegovo ženo??!

Pa potem dr. Taja Kramberger, katere predavanja sem preprosto oboževal in sem z zadovoljstvom in vnemo sodeloval pri njenih urah. Njene znanstvene kompetence je, močno verjamem, izkusil vsak študent, ki se je udeleževal njenih predavanj. Na zagovoru njene doktorske disertacije, smo študentje zapolnili Foresterijo, (kar nekaj nas je stalo oz. sedelo na tleh) da bi jo poslušali in ji bili v oporo. Vsi takrat prisotni so bili očitno navdušeni nad njenim zagovorom, saj je na vprašanja in pripombe pa tudi provokacije komisije, odgovarjala s popolno natančnostjo, obsežnim znanjem in argumentativno superiornostjo. Tudi organiziranje njenih Quodlibet večerov in raznih razstav na faksu je dokaz njene zavzetosti za aktivnost fakultete in zavzetosti za študente. Čemu jo odpustiti sedaj, ko je ne dolgo nazaj opravila zagovor doktorske disertacije? Kakšen je razlog, prosim?

Potem, kaj je s Simono Bergoč, ki me je učila oblikovanja strokovnih besedil in je za moje kriterije imela več znanja oz. ga je znala bolje in zanimivejše podajati kot npr. takratna nosilka istega predmeta?

Eden od asistentov je baje tudi Tomaž Gregorc, katerega smo jaz in moji sošolci prav tako zelo radi poslušali in sodelovali na njegovih vajah in seminarjih. Še tako dolgočasno temo je znal narediti zanimivo in nam zastavljati vprašanja, ki so nam odpirala miselna obzorja.
Kdo se je odločil, kdo gre stran in kdo ne? Ker pride nekaj novih profesorjev je očitno, da obstajajo neki drugi razlogi, kot pa preprosto varčevanje zaradi recesije. Kako so take stvari pri nas (vas) možne?

Zakaj ste se tako rekoč *znebili* profesorjev, ki so eni redkih, ki vzpodbujajo kritično mišljenje (mogoče ravno zato) in so pripravljeni večino svojega časa nameniti razvoju fakultete, znanosti ter študentom, bodočim znanstvenikom, profesorjem in predstavnikom akademske skupnosti?

Hvala, ker ste prebrali moj mail ter hvala vnaprej za vaš odgovor in čas.

Daniel Troha, absolvent FHŠ (KŠA)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Koper, 22. junij 2010

ZADEVA: Utemeljitev zmanjšanja kadra na UP FHŠ za študijsko leto 2010/11

S študijskim letom 2010/11 se na UP FHŠ uvaja popoln bolonjski sistem študija, kar pomeni, da ni več 4. letnikov starih študijskih programov (KŠA, GEO, ZGO, SLO), zaradi česar se zmanjšajo pedagoške delovne obveznosti.

Poleg tega smo za leto 2020/11 izvedli racionalizacijske ukrepe, ki pomenijo uresničevanje nekaterih usmeritev za zniževanje stroškov dela na UP FHŠ, sprejetih na izredni seji Rektorata UP, Predstojniškega kolegija UP FHŠ in Študentskega sveta UP FHŠ 2. junija 2010 (glej prilogo). Sprejete usmeritve so posledica trenutne nezadovoljive finančne situacije UP FHŠ, do katere je prišlo zaradi neustreznega financiranja fakultete v letu 2008, manjšega števila študentov in neustreznega financiranja bolonjskega sistema študija nasploh. Zaradi tega smo se morali odločiti za manjše število izbirnih predmetov in ciklično izvedbo nekaterih študijskih programov, kar spet pomeni zmanjšanje obsega pedagoških delovnih obveznosti.

Pri tem smo, skladno z že omenjenimi usmeritvami, morali zagotoviti dovolj pedagoških obveznosti profesorjem, ki so polno zaposleni za nedoločen čas.

Učinki bolonjskega sistema študija in racionalizacijskih ukrepov so na kadrovskem področju naslednji: iz najave predmetnika UP FHŠ za študijsko leto 2010/11 je razvidno, da bo v naslednjem študijskem letu v primerjavi s tekočim študijskim letom manj pedagoških sodelavcev, in sicer 25 sodelavcev ali približno 6,9 FTE po pogodbi o zaposlitvi in 21 sodelavcev ali približno 2,6 FTE po pogodbah o avtorskem delu in podjemnih pogodbah (približno 1-2 FTE na oddelek, z izjemo Oddelka za medijske študije, ki je imel najmanjše število kadra in bistveno zmanjšanje le-tega ni bilo možno). S tako racionalizacijo študijskega procesa pričakujemo približno 330.000 EUR nižje stroške dela.

Vodstvo UP FHŠ je skupaj s predstojniki oddelkov, upoštevajoč usmeritve rektorata, tako naredilo vse, kar se je v okviru ustanove dalo narediti, da pridemo do tekočega poslovanja in zagotovimo obstoj študijskih programov. Sedaj morajo biti skupna prizadevanja usmerjena v zagotavljanje ustreznega financiranja naših programov v okviru UP in na relaciji do pristojnega ministrstva.

izr. prof. dr. Vesna Mikolič,
dekanja UP FHŠ


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Spoštovana ga. dekanja,

vaša utemeljitev oz. utemeljitev prilog, ki ste jih poslali, ne odgovorijo na nobeno od mojih vprašanj. Najprej ste rekla, da ste vesela, da boste lahko odgovorila na vprašanja, da se zadeva razsvetli, nato pa pravite, da veste, da me odgovor ne bo zadovoljil? In zakaj bi hodil do vas, ko pa imava lepo priložnost v miru in brez hitrega premišljanja pretehtati svoje misli in jih spraviti v tu evidentirano elektronsko bsedilo?
Seveda, da me ni zadovoljil, če pa je skopo utemeljen. Kolikor vem, ste od rektorja 22.6.2010 dobili dopis, ki zavrača, da bi se o prekinitvah sodelovanja z asistenti in profesorji izrekali na prejšnji izrednji seji predstojniškega kolegija (2.6.2010), hkrati pa je podal nove in stare smernice o tem, kako odločati pri izbiri profesorjev, ki bodo odpuščeni. Se pravi je odločitev bila izključno vaša, če prav razumem? Ali ste se s tem posvetovali z vodjo oddleka in je imel/a tudi on/ona odločanje pri tem? In nenazadnje ali ste upoštevali (novo omenjene) kriterije, ki jih v dopisu poda rektor? Ker, če ste jih, potem res, ampak res, ne razumem zakaj je moral oditi Igor Ž. Žagar in zakaj Taja Kramberger (tudi drugi). Ti novo omenjeni kriteriji so bili:
(navajam iz rektorjevega dopisa 22.6.2010 namenjega vam) - kvaliteta pedagoškega in raziskovalnega dela in v zvezi s tem ocene študentov do pedagoškega delavca oz. asistenta, - akademski naziv in ali ga je pridobil kot član UP, - čas sodelovanja na UP, - ali je visokošolski učitelj/asistent sam razvil/a sam/a razvil predmet, ki ga izvaja ali gre le za nadomeščanje oz. izvajanje predmeta drugega nosilca, - vrsta zaposlitve, - matična zaposlenost na UP in ali prebiva na območje obale ali v drugih univerzitetnih mestih.

Njun čas delovanja na UP FHŠ je večina časa obstoja FHŠ, njuna predavanja so bila in so superiorne kvalitete. Prof. Žagar ima naziv rednega profesorja, Taja Kramberger pa je svoj doktorski naziv pridobila kot članica UP. Žagar je sam razvil predmete, ki jih je predaval, Taja Kramberger pa je veliko pridonesla k vsakemu predmetu pri katerem je predavala. Nekatere od njih je razvila popolnoma sama, pa jih ni mogla izvajati kot nosilka, saj v tistem času ni imela naziva in je zato nosilec bil eden izmed profesorjev. Ti profesorji to seveda vedo in jo bodo zagotovo (upam da vsi) moralno podprli pri morebitnem dokazovanju teh trditev.
Kot sem že omenil v prejšnjem pismu, katerega prosim, da se vprašanja še vedno odgovorijo in po možnosti tudi utemeljijo, sta oba ogromno prispevala k razvoju in promociji FHŠ kot znanstveno konkurenčne in kulturno razvite fakultete ne samo v nacionalnem smislu ampak tudi mednarodnem. To zagotovo potrjujejo (uradnih ocen ne poznam) ocene študentov. Za Žagarjevo asistentko vem, ki je prav tako ni več med nami, da je dobila oceno čiste petice! Za ga. Kramberger in g. Žagarja pa sem prepričan, da je bila ocena krepko blizu petice. Študentje prepoznajo kakovost, ko jo vidijo. Verjemite mi, saj sem bil redno na predavanjih, seminarjih ter vajah, in sem preprosto užival.

Torej, na kratko... Odgovorite mi prosim vsaj na to eno vprašanje. Dobro bi bilo vedeti, zakaj so eni profesorji bolj zaželeni na fakulteti drugi pa ne in zakaj ravno tisti. Posebej ne tisti z visokim potencialom in kredibilnostjo, kritičnim in k študentom usmerjenim posluhom, ki so marljivi in jim v prvi vrsti pomeni razvoj svoje in naše fakultete največ. Le tako kot akademska skupnost lahko rastemo in ne z zmanjšanim proračunom. 330.000 EURO prihranka nikoli ne bo nadomestilo 4 leta, ki sem jih preživel s profesorji in profesoricami, ki jih opisujem, saj je znanje in prost razvoj posameznika, brez cenzure, nekaj neprecenljivega, pa če to znamo videti ali ne.
Upam, da v mojih vprašanjih in argumentih nisem bil žaljiv, da sem bil korekten, kritično zrel in da sem se dotaknil bistva, karkoli že to pomenilo.

Hvala vam za vaš čas in zahvaljujem se vam za morebiten odgovor in nadalnji dialog,

Daniel Troha, absolvent KŠA

Ni komentarjev:

Enourna blokada Luke Koper!!!