četrtek, 30. oktober 2008

Odprto pismo študentov Dijaškega in študentskega doma Koper - zahtevamo odstop ravnatelja

Koper, 20. oktober 2008. Študenti, ki bivamo v Dijaškem in študentskem domu Koper (DŠDK) in hkrati podpisniki peticije, se želimo zoperstaviti ravnateljevanju Edelmana Jurinčiča. Zaradi njegovega avtoritativnega vodenja, nekorektnega odnosa, neizpolnjevanja predvolilnih obljub in namena preko znatnega povišanja stanarine in zaračunavanju dodatnih postavk graditi na ugledu in uspešnosti DŠDK itn. … zahtevamo razrešitev Edelmana Jurinčiča z mesta ravnatelja.
Na vas se obračamo z namenom seznaniti vas s problematiko bivanja študentov v edinem
ponudniku študentskih ležišč v Kopru, v DŠDK.
Smo skupina študentov Univerze na Primorskem in hkrati tudi eni izmed 150 študentov, stanujočih v Dijaškem in študentskem domu Koper (v nadaljevanju DŠDK), ki smo skupaj podpisali peticijo (v prilogi)zoper način ravnateljevanja v DŠDK. Naš namen je, da vas seznanimo z nepravilnostmi, ki se dogajajo v našem domu in da o tem seznanite tudi širšo zainteresirano javnost.
V preteklih letih smo bili že velikokrat prisiljeni opozarjati na nepravilnosti, ki so se dogajale še v mandatu prejšnje ravnateljice Olge Jazbinšek, tokrat se na vas obračamo, da vam predstavimo predvsem probleme, ki so nastali z nastopom mandata novega ravnatelja Edelmana Jurinčiča.
1. 1. septembra 2008, ko je ravnatelj Edelman Jurinčič nastopil svoj mandat, so se življenjske razmere začele drastično spreminjati. Skupino študentov je želel enostransko, brez predhodnega razgovora, izključiti iz DŠDK oziroma z njimi ni želel skleniti nove pogodbe o bivanju za študijsko leto 2008/09. Ti študenti so bili evidentirani na posebnem, javno dostopnem seznamu, s čimer je kršil Zakon o varstvu osebnih podatkov. Razlogi za izključitev so bili neplačane obveznosti (sporna
je bila že tridnevna zamuda plačila, četudi je bila poravnana pred prejemom opomina) in domnevno kršenje domskega reda, kar pa po njegovem mnenju ni bil dolžan pojasniti in utemeljiti. V kolikor je študent izključen iz tovrstne ustanove, je nadaljnje neopravičen do prejemanja katerekoli subvencije za bivanje s strani Študentskih domov UP. 2. Prav tako obsojamo dejstvo, da bi se moralo na plečih študentov preko zvišanja stanarine, zaradi neekonomičnega ravnanja v preteklosti, sedaj plačevati stare grehe in reševati slabo finančno stanje DŠDK (izgubo). Povišanje stanarine za 6,9% (inflacija) + 5% (zaradi izgube) = skupaj 11,9% se nam zdi neupravičena. Potrebno je poudariti, da ima dom zunanje denarne prilive v turistični sezoni (deluje kot hostel), oddaja prostore različnim društvom in oddaja jedilnico za razne
prireditve. Za sobo v velikosti cca 11m2, kjer bivata 2 študenta, dom želi zaračunavati 208,76 EUR.
Dva študenta v Ljubljani za isto ceno bivata v 57m2 velikem študentskem apartmaju, s kuhinjsko nišo in lastno kopalnico. Povprečna cena vseh študentskih domov v Ljubljani znaša 63,75 EUR.
3. Študentje DŠDK, za razliko od ljubljanskih kolegov, živimo v katastrofalnih življenjskih pogojih. Inventar je dotrajan, nimamo nikakršnih skupnih prostorov za druženje, pri tem nam prepovedujejo druženje na hodnikih in kot kažejo zadnje namere avtoritativnega vodstva DŠDK, nam v bodoče nameravajo prepovedati tudi druženje v sobah. Prostori, ki naj bi bili namenjeni skupni uporabi so zaklenjeni in študentom nedostopni, v domu deluje ena televizija in 6 občasno delujočih računalnikov na trenutno približno 190 stanujočih študentov. Po 25 študentov si deli 3 sanitarije in
3 tuš kabine, v številnih sobah in kopalnicah je vidna plesen zaradi zamakanja, kotlički in pipe v kopalnicah puščajo, tuš kabine poplavljajo, v sobah je premalo vtičnic, v domu še vedno obstajajo stara, dotrajana okna. Poleti se študentje srečujemo tudi z invazijo najrazličnejšega mrčesa, največjo težavo povzročajo mravlje, spimo na plesnivih vzmetnicah, garderobne omare ne služijo
svojemu namenu, saj so premajhne in razpadajo, v večernih urah večkrat zmanjkuje tople vode in elektrike. Papirnatih brisač, WC papirja in mila prepogostokrat zmanjka že v zgodnjih popoldanskih urah, koši za smeti ostajajo med vikendi neizpraznjeni, za popravilo okvar v sobah se čaka povprečno štirinajst dni ali več. Delavci doma vstopajo v sobe brez predhodnega opozorila in najave, že v prejšnjem mandatu so nam študentom ukinili referenta za študente.
4. Približno 190 študentov si je prisiljeno kuhati dnevne obroke v 2 čajnih kuhinjah, s po enim štedilnikom in enim lijakom. Poleg tega nam namerava vodstvo doma zaračunavati t. i. »nadstandard«, kateri vključuje uporabo hladilnika ter fizičnega priklopa na internet, s katerimi bi se stroški bivanja povečali še za dodatnih nekaj EUR. Vsem študentskim sobam ni omogočen dostop do brezplačnega univerzitetnega izobraževalnega omrežja EDUROAM.
5. Med drugim pa ob koncu še to … Ni nam jasno od kod izguba ter zakaj je izguba nastala.Študentje ne delamo izgube, saj razen redkih izjem, redno plačujemo svoje obveznosti. Govori se, da je bila turistična sezona zelo uspešna, kam je odtekel denar in koliko je bilo sploh nočitev in koliko dobička? Če dobička ni, ali je sploh smiselno nameščati turiste v času poletne sezone. Po domu se govori da so podatki o gostih in nočitvah v času turistične sezone iz računalnikov ponovno čudežno izginili? Med drugim podobna zgodba verjetno kot v primeru s strani Rdečega križa
podarjenih okoli 1300 litrov mleka in 250 kg riža, ki so ga na mesto, da bi ga razdelili študentom in dijakom, prodajali kar v domski kuhinji (svojim) študentom in dijakom. Koliko ima dom sploh koristi iz naslova oddajanja tretje stavbe - delavci in kam odteka denar. Zaključni račun se izdela na koncu leta, ne pa že v oktobru, zato je v tem trenutku brezpredmetno govoriti o izgubi ali dobičku.
Kaj je v vrečkah, ki jih delavka kuhinje vsak dan spravlja v osebni avtomobil, informacije, ki prihajajo iz kuhinje namigujejo, da se na račun doma dnevno odnese hrane za najmanj 12 oseb. Kje so vsi računalniki in pripadajoča oprema, ki jih sofinancira ministrstvo in so namenjeni za dijake in študente? Zakaj nam je bilo potrebno na silo porezati vse kabelske internetne žične vrvi? In varovanje, kamere nad vhodom naj bi bile nameščene predvsem zaradi varnosti med vikendom in
v nočnem času, sedaj pa naj bi študentje še dodatno plačevali za lastno varnost, ki jim jo mora dom po zakonu zagotoviti. In kje so obljube ravnatelja s katerimi se je zavezal ob predstavitvi?

Študenti, stanujoči v DŠDK s tem pismom izražamo naše nezadovoljstvo z vodstvom DŠDK in zahtevamo odstop z mesta ravnatelja Edelmana Jurinčiča, v kolikor ne bo upošteval naših že večkrat izraženih ZAHTEV. Te so:
- nespremenjena višina cene mesečne stanarine,
- nezaračunavanje t. i. »nadstandarda« (uporaba interneta in hladilnikov),
- nezaračunavanje bivanja v domu ob vikendih,
- zagotavljanje osnovnih življenjskih pogojev,
- prosta izbira prehranjevanja v DŠDK,
- spoštovanje posameznikove zasebnosti,
- omogočanje izvajanja družbenih aktivnosti študentov in
- spoštljiv odnos do študentov, dijakov in delavcev DŠDK.

Študenti si želimo konstruktivnega sodelovanja z vodstvom DŠDK, toda to nam do danes ni bilo omogočeno, zato se obračamo na medije in na širšo zainteresirano javnost. Študenti bomo naredili vse kar je v naši moči, da dosežemo zastavljene cilje, pri tem bomo uporabili vsa zakonita sredstva. Dejstvo je, da sicer mlada Univerza na Primorskem, skupaj predvsem z Mestno občino Koper in resornimi ministrstvi, do sedaj še vedno ni uredila nič konkretnega za reševanje nastanitvene problematike čedalje večje študentske populacije in zato prihaja do izkoriščanja monopola, ki ga ima
DŠDK, kot edina državna institucija v Kopru, ki nudi hkrati namestitev tolikšnemu številu študentov.

ŽELIMO SI LE IZPOLNJEVANJE OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH POGOJEV ZA RAZUMNO CENO!
Zahtevamo na zgoraj omenjena vprašanja podane jasne odgovore in šele nato bomo dopustili, da se bo le sporazumno z vsemi akterji določila cena bivanja za študente in ostali pogoji bivanja, sicer bo morala o vsem presoditi med drugimi tudi širša zainteresirana javnost.

Ni komentarjev:

Enourna blokada Luke Koper!!!