četrtek, 23. april 2009

NOVODOBNI PARTIZANI

Državljani, državljanke, komilitoni, komilitonke,

27. aprila bo poteklo že 68 let od ustanovitve osvobodilne fronte v Ljubljani, ko je bil izrečen jasen, odločen in nepreklicen NE! sleherni obliki fašizma in nacionalsocializma.

Danes, ko spomin na strahotne razsežnosti naci-fašističnega nasilja počasi izginja, oziroma se namerno pozablja, smo državljani in državljanke zaskrbljeni ob ponovnem vzponu najrazličnejših novodobnih oblik postfašizmov, diskriminacij in totalitarizmov.

Tako kot je naci-fašistični stroj omogočal teptanje Judov, Romov, Slovanov in drugih ljudi, ki so stremeli k svobodi, enakopravnosti in pravičnosti, tako danes diktatura neoliberalnih kapitalistov, vsakokratni, vladajoči, oblastni strukturi, ne glede na njeno politično pripadnost, omogoča podobne in še hujše kršitve temeljnih človekovih pravic in tepta človekovo dostojanstvo.
Naši sodržavljani in sodržavljanke, sorodniki, sosedje, znanci, sodelavci, prijatelji in tisti, ki jih sploh ne opazimo, so zaničevani in odrinjeni na obrobje družbe.
…brezposelni, reveži, berači, brezdomci, Muslimani, Romi, izbrisani, pripadniki narodov bivših jugoslovanskih republik v Sloveniji, tujci, delavci, isto spolno usmerjeni, hendikepirani, bolni, mlade družine, študenti, starejši, upokojenci...
SO NOVODOBNE ŽRTVE POSTFAŠIZMA IN POSTKAPITALIZMA !


»Smrt diktaturi kapitala – enakopravnost in svobodo vsem ljudem!«

"Najprej so prišli po komuniste - nisem protestiral, saj nisem bil komunist. Potem so prišli po Jude - nisem protestiral, saj nisem bil Jud. Potem so prišli po katoličane - nisem protestiral, saj sem bil protestant. Potem so prišli po sindikaliste - nisem protestiral, saj nisem bil sindikalist. Potem so prišli pome. In nikogar več ni bilo, da bi protestiral."
(Martin Niemöller)

»Pa tudi za to, da svet, ki ga zapuščamo, ne bi bil slabši kakor takrat, ko smo se rodili.« (R. Močnik)


Umetniški performans OF – AO : Na dan OF 27.4.2009 bomo člani civilne iniciative AO izvedli umetniški performans ozaveščanja. Na Titovem trgu v Kopru/Capodistria/Kopar bomo izrisali zgornjo risbo; ki preoblikovanemu simbolu OF, ki bo usmerjen proti Kavarni Loži, dodaja dve puščici, levo (Univerza, novodobni levo-desničarski kapitalisti) in desno (Cerkev, tradicionalni desničarski kapitalisti). Naš pogled ni usmerjen niti levo, niti desno, temveč naravnost, k iskanju novih alternativ, zato na mestu inicialk OF, stojita tudi inicialki AO (Alternativa Obstaja). Pod »Triglavom« (simbolom Slovenije) bo napis POZOR VISOKA NESTRPNOST, ki opozarja na trenutne razmere v naši državi.

ALTERNATIVA OBSTAJA

Ni komentarjev:

Enourna blokada Luke Koper!!!