četrtek, 04. marec 2010

Pismo Aleksandra Kabanice o ŠOUP

Spoštovani direktor, spoštovani predsednik nadzornega organa ŠOUP,
spoštovani predsednik ŠZ, spoštovana predsednica ŠOUP, spoštovani
soposlanci/ke in ostali/e prejemniki/ce tega maila,

Poslanec ŠOUP sem od novembra 2009, torej šele 4 mesece. V teh mesecih se je
marsikaj dogajalo. Ko govorite o zapisnikih: Koliko študentov, za katere naj
bi jih po mnenju predsednice delali, je videlo organov zapisnike naše
organizacije (bodisi Zbora, predsedstva ali nadzornega odbora ali uprave)?
Zapisnike Zbora iz tega mandata sem videl, ker sem poslanec, drugače te
možnosti ne bi imel. Navaden študent naprimer te možnosti nima. Isto tako te
možnosti jaz nisem imel, dokler nisem postal poslanec. Nisem imel niti te
možnosti, da bi se udeležil kakšne od sej v prejšnjem mandatu.
Zapisnikov iz tega mandata še vedno nisem prejel od predsedstva, nadzornega organa, itd.
Prav tako ne Poslovnika ŠZ do prejšnje izredne seje, in še slednji je v
nasprotju s trenutnim, nedemokratičnim, Statutom ŠOUP.

Sprašujem se, ali smo mi zares ŠTUDENTSKA organizacija UP, ali smo postali
Študentski Ostržki UP, ali smo organizacija Sebastjana Kokla oziroma
organizacija Gorana Sambta oziroma organizacija Željka Urumovića oziroma
organizacija Nike Štravs?
Ne, ni vaša. Niti moja ni. Je in bi morala biti od VSEH ŠTUDENTOV UP. Na spletni strani ŠOUP nikjer nisem zasledil enega vabila
na bilo katero sejo, bodisi to od predsedstva, bodisi od ŠZ, bodisi od
Nadzorne. Niti en zapisnik ni javno objavljen od naštetih organov. Eden
izmed prvih sklepov, ki jih je ta Zbor sprejel ob nastopu mandata, pa se je
glasil: "ŠZ ŠOUP bo izpise sklepov ŠZ ŠOUP, kot tudi zapisnike sej ŠZ ŠOUP,
objavljal na spletni strani ŠOUP pod rubriko >>Študentski zbor.<<
ŠZ ŠOUP s tem sklepom nalaga strokovnim službam naj poskrbijo, da bodo
dokumenti objavljeni v čim krajšem času."Zakaj tega ni? Toliko o javnosti in o tem, ko Nika govoriš, da delujemo v
interesu študentov. Kakšnem interesu pa, če slednji sploh ne vedo kaj delamo
in ne morejo vedet kaj delamo, ko pa se zainteresirana javnost kje prikaže,
pa se prekine seje iz strani direktorja, "nepovabljence" spodi iz
študentskih (!!!) prostorov
in seveda ne iz strani tistega, ki naj bi
dotično sejo predsedstva vodil (in ne mi govorit o kolegijih, ker ali je
seja predsedstva ali pa je kolegij, ne more biti oboje hkrati)! Toliko o
predsedstvih ŠOUP. Če bi se delalo ZA ŠTUDENTE, bi bilo naše delovanje javno
že 5-6 let. Šele z volitvami sta postala dva akta te organizacije javna
(Statut in Volilni pravilnik). Kdo preprečuje to, da je vse skrito, se ve.
To ve cela Slovenija, če ne celo cela Evropa. Če še ne ve, je le vprašanje
časa kdaj bo.

En izmed ciljev moje kandidature je bil ta, da organizacija postane javna,
enako dostopna za vse, ne le za ožje izbrance, večinoma neštudente, kar je
sedaj. Jaz sem poslanec šele 4 mesece, ti Nika pa si sodeč po podatkih z
Googla (ker se vse skriva in na spletni strani ni nič objavljenega), v tej
"štali" že nekje 2 leti in pol in si bila na vseh položajih. Izvoljena kot
poslanka, nato imenovana kot sekretarka, sedaj si predsednica ŠOUP in
članica predsedstva ŠOS. Kaj si postorila, da bi bile osnovne zadeve javne?
Zakaj osnovni pravni in drugi akti ter zapisniki še niso javni? Si nam kdaj
sploh kaj poslala nam kot Zboru?

Nehajmo se sprenevedati, na tej in sorodnih organizacijah marsikaj smrdi,
... Zato me niti ne čudi, da se je razrešilo Bandlja iz skupine za spremembe
pravnih aktov in pri tem si sodelovala tudi ti, kot predsednica ŠOUP. Očitno
je strah pred javnostjo preveč velik in se je tudi ta organizacija otepa,
kot hudič križa.Smo meseca marca 2010. Ponavadi so v tem času že izdelani Programi dela in
Finančni plani za tekočo leto. Kje so? Ponavadi se (tudi po Statutu sodeč)
predstavi finančno poročilo Š. Zboru. A se je? Ni se! Ali bomo to na mizo
dobili julija, ko nas bo večina na počitnicah?

Na ostalih ŠOUih so vsi pravni akti javno objavljeni, ponekod tudi Programi
dela, finančni plani, itd.

Študentski zbor sestavljamo poslanci, ki smo edini na tej organizaciji
zakonito izvoljeni predstavniki iz strani ljudstva (študentov), vsi ostali
so/ste razni postavljenci, ali pa celo samopostavljenci. Kaj je na tej
organizaciji sploh demokratičnega?
Naštejte mi 5 stvari, ki so demokratične
in ne bi padle na ustavni presoji? Pet. Ta naloga ne bi vam smela biti
pretežka dragi "borci za demokracijo". Kje ste videli, da Nadzorni organ
sestavljajo 3 člani, ki so tako ali drugače odvisni od uprave te
organizacije (en je zastopnik zaposlenih na ŠOUP in dva sta predstavnika
infrastrukturnih enot, ki jih vodijo večinoma ljudje, ki so (bili) lojalni
stranki SD in toliko o avtonomnosti organizacije), četrti pa je ižreban.
IŽREBAN?!? Demokracija pa taka (šele peti član nadzornega organa prihaja iz strani edinega organa, ki je bil voljen direktno iz strani študentov UP).

Kot, da smo na tomboli. Še tam je večja verjetnost, da jo zadanem, kot pa,
da kot navaden študent najdem na naši spletni strani kakšen pravni akt,
zapisnik, vabilo, javni razpis, razpis za razne funkcije, finančna poročila,
itd. Tam se išče samo sodelavce, ki večina jih dela zastonj ali pa za smešno
nizke honorarje. Prav za prav gre za novodobne sužnje (pustimo ob strani, da
honorarji ponekod zamujajo po več mesecev), medtem ko se nekateri neštudenti
mastijo z več tisoč euri na mesec, ki jih dobijo za svoje profesionalno
(ne)delo.

Od kolega iz Ljubljane, ki je aktiven na eni izmed ljubljanskih fakultet, pa
sem zvedel, da naj bi ŠOU LJ posodila ŠOUP okoli 150.000 EUR? Zakaj pa? A ni morda denarja? Zakaj mi tega ne vemo? Kdo se je s tem strinjal? Kdaj bomo ta denar vrnili? Če bi se prostore tržilo za ŠOUP in ne za "prijateljske"
firme, verjetno ne bi primanjkovalo denarja in bi bili honorarji višji in
točnejši.

Drage poslanke, dragi poslanci, drago predsedstvo s predsednico na čelu,
drago poslovodstvo in dragi predsednik ŠZ, čas je, da začnemo delat ŠTUDENTI
za ŠTUDENTE, da objavimo, kako nekateri porabljajo ŠTUDENTSKI denar, ki ga
ŠTUDENTI prigarajo s svojim trdim delom. Ko bo to javno, vsak račun/nakazilo
posebej in vsi zapisniki, vabila in razpisi javni, takrat se lahko začnemo
pogovarjat o tem, kdo je ŠTUDENT, kdo ni, kdo dela za študente, kdo ne, o
demokraciji, o transparentnosti, itd.

Do takrat pa ste oz. smo lahko vsi skupaj samo tiho in naprej namakate/mo
svoje slepe oči v korito imenovano ŠOUP
.

S spoštljivimi pozdravi od ogorčenega ŠTUDENTA,

Aleksandar Kabanica,
poslanec ŠZ ŠOUP z UP FMPS: V ta mail dodajam tudi novoizvoljenega Martina Krauserja, o katerem ni
bilo v tem mailu veliko povedanega, pa si, glede na svoje kompetence in
predstavitev zasluži več pozornosti. Glede na dosedanjo sestavo predsedstva
ŠOS sem siguren, da je prvi predstavnik ŠTUDENTOV, ki bo v njem.

Ni komentarjev:

Enourna blokada Luke Koper!!!