četrtek, 22. april 2010

Akcija KOKLIJADA

Študentje Fakultete za humanistične študije v Kopru in civilna iniciativa Alternativa Obstaja smo včeraj 21.04.2010 pozvali Računsko sodišče Republike Slovenije, da izvede revizijo poslovanja Študentske organizacije Univerze na Primorskem (v nadaljevanju ŠOUP), preveri pravilnost porabe javnih sredstev ŠOUP, gospodarnost poslovanja, pravilnosti finančnih nakazil ŠOUP in preveri pravilnost študentskega subvencioniranega prehranjevanja v obdobju od leta 2004 do 2009, zaradi utemeljenega suma okoriščanja določenih posameznikov in zasebnih podjetij s proračunskimi sredstvi Republike Slovenije. Na Računsko sodišče Republike Slovenije smo se obrnili predvsem zaradi številnih medijskih objav in opozoril na določene nepravilnosti poslovanja na ŠOUP in sume okoriščanja z javnimi sredstvi RS in zaradi pridobljenih določenih materialnih dokazov.


Vir : Manuel Kalman facebook


Posebno pozornost velja nameniti poslovnemu sodelovanju ŠOUP z zasebnima podjetjema Garmond d.o.o. in Duval d.o.o., saj obstaja sum izdajanja fiktivnih računov in sum konflikta interesov, saj je direktor ŠOUP Sebastjan Kokl direktno povezan s podjetjem Garmond d.o.o. na kar so že opozarjali v enem izmed medijev.Vir : neznani strokovnjak za mreženje

Direktno povezavo med ŠOUP in podjetjem Garmond d.o.o. potrjuje tudi promocija zasebnih blagovnih znamk in podjetij na spletni strani ŠOUP (http://www.soup.si/), kjer se oglašuje Univerzitetna spletna trgovina (v lasti podjetja Garmond d.o.o.), Mladinski hotel Stara šola Korte (http://soup.si/souppaket/hostel/vizitka) tudi v lasti podjetja Garmond d.o.o., kateremu račune s podpisi odobrava tudi sam direktor Študentske organizacije Univerze na Primorskem Sebastjan Kokl.

Opozarjamo naše bralce in bralke, da se je na facebooku tudi ustvarila skupina "Zahtevamo odstavitev diktatorja Sebastjana Kokla (SD), (http://www.facebook.com/home.php?#!/group.php?gid=108229832548693) kjer je več informacij o nepravilnostih na ŠOUP, ki so direktno vezane na Sebastjana Kokla.

Ni komentarjev:

Enourna blokada Luke Koper!!!