torek, 19. april 2011

Politizacija prekernosti

Iww Nevidni Delavci Sveta

Čas 19. april · 16:00 - 21:00
Kraj predavalnica 19, FDV, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana
--------------------------------------------------------------------------------

Politizacija prekernosti - srečanje bazičnih iniciativ in organizacij delavskih in družbenih bojev

Prekernost je paradigmatski pogoj dela in življenja. Že površen pogled na trg dela pokaže, da se je kalup mezdnega dela spremenil v modulacije mezdnega dela. Fordistični kanon z zaposlitvami za nedoločen čas in garancijami iz dela je vse bolj preteklost. Pri čemer ne smemo pozabiti, da je bil tudi v svojih najboljših časih le vrh le...dene gore, omejen na državljane bogatih držav. Segmentacija trga dela, ki je rezultat prekarizacije, se kaže kot nepremagljivo orodje kapitala za večanje profitov z manjšanjem pravic delavcev. In delavski boj se zdi vse bolj podoben boju poslednjih samurajev.Vendar le v hegemonski reprezentaciji. V bazi, na ravni potreb delavcev in delavk, imamo nove oblike organiziranja delavskih bojev, ki imajo zaradi svoje bazičnosti potencial, da najdejo učinkovite odgovore na prekarizacijo. To pa ne bo mogoče brez povezovanja, katerega namen je širiti izkušnjo bazičnega organiziranja in definirati skupen političen projekt današnjega živega dela.

Zato organiziramo srečanje bazičnih iniciativ in organizacij delavskih in družbenih bojev. Ta torek, 19. aprila ob 16.00 v predavalnici 19 na FDV, bodo svoje poglede izmenjali PI (Prekarni inkubator), Sindikat žerjavistov in IWW (Nevidni delavci sveta). Srečanje ima dva sklopa: 1. predstavitev delovanja sodelujočih iniciativ; 2. skupni horizont in skupni projekti. Srečanje se bo izteklo v pikniku.

Se vidimo!

Ni komentarjev:

Enourna blokada Luke Koper!!!