torek, 13. januar 2015

Vsa podpora Kolektivu delujočih v MKC Koper

V trčenju dveh egotripov, ki že leta rušita vse okoli sebe, bodo največje žrtve mladi, katerim naj bi bil MKC sploh namenjen. Tako enega kot drugega ne briga za mlade, oziroma le toliko, kolikor mu prinašajo koristi. Če je obema kaj mar za mlade, potem prepustita prostor mladim, ki so že velikokrat dokazali, da znajo kvalitetno voditi, organizirati in ustvarjati alternativno/neodvisno kulturo.

Vsa podpora Kolektivu delujočih v MKC Koper!

IZJAVA ZA JAVNOST

MKC: igra prostorov

Smo neformalno združenje mladih, ki obsega formalne in neformalne skupine, društva in posameznike ter posameznice. Že vrsto let (nekateri celo desetletja) aktivno delujemo v prostorih Mladinskega in kulturnega centra (MKC) v Kopru. Organizirali smo številne vsebinsko različne dogodke, ki so bili obiskovani predvsem s strani mladih; združevali smo ljudi iz cele Slovenije in tudi iz tujine, saj je klub z dolgoletnim delovanjem pridobil mednarodni sloves.

Dejavnostim v MKC smo namenili veliko časa, energije in lastnih sredstev z namenom izvedbe kvalitetnega programa, osnovanega na t. i. alternativni/neodvisni kulturi: koncerti, filmi, razstave, predavanja, neformalno izobraževanje ter programi za socialno ogrožene. V zadnjih letih smo v teh prostorih izpeljali več kot 200 dogodkov, katerih se je udeležilo tudi po 100 in več ljudi.

Pred dnevi smo preko medijev izvedeli, da želi občina prostoru dati novo vsebino. Njihova izjava, da programi v MKC »že dolgo niso bili več namenjeni mladini« nas žali, saj daje v nič vse naše delo in dolgoletna prizadevanja. Ne moremo se znebiti občutka, da gre pri tem za spor med dvema političnima silama, pri čemer se bojimo, da bomo kratko potegnili tretji – mladina.

MKC je še edini prostor v regiji, ki omogoča izvajanje tovrstne dejavnosti, mi pa imamo za prihajajoče obdobje potrjenih že veliko dogodkov. Skrbi nas izjava, da želi Občina klub odpreti čim širšemu krogu mladine, ker to razumemo kot željo po komercialnem programu in kot konec neodvisne kulture in ustvarjalnosti v tem prostoru, mestu in regiji. Želimo si in pričakujemo, da bo klub ostal pod vodstvom mladih, ki smo že leta vanj vlagali čas in energijo. Kljub vsem oviram in pritiskom imamo še ogromno volje in zanosa za delo, zato se temu ne želimo odreči. Zavzemamo se za obstoj alternativne kulture v mestu in regiji.

KOLEKTIV DELUJOČIH V MKC KOPER:
(KaM, DBI, Panda Banda, Nemesis booking, Stoner boner, Jamcoast, HCKP ter posamezniki in posameznice)

Luka Bevk
Toni Bračanov
Monika Buhančič
Mitja Cerkvenik
Tadej Čeh
Damir De Simone
Aris Demirović
Anja Dobrovič
Vid Gladovič
Corinne Godina
Jan Gorkič
Deborah Grbac
Kaja Joksić
Ivana Jovičič
Jan Klemše
Nataša Kocjančič
Tanja Kocjančič
Matjaž Marinič
Matevž Pucer
Marko Sabadin
Samuel Simonovič
Ivo Valenčič
Jure Vidmar
Teja Viler
Maja Zadel
Foto : Dodogovor.org; Boris Popović kot slavnostni govorec na 18.letnici DPZN na povabilo Marka Breclja, ko sta še bila v ljubezenskem (beri:evrskem) razmerju.

Ni komentarjev:

Enourna blokada Luke Koper!!!