torek, 03. junij 2008

BUDNICA

ŠTUDENTI! DELAVCI! INTELEKTUALCI! KJE STE ???!!!
KJE JE VAŠ SOCIALNI ČUT? DRUŽBENO ZAVEDANJE? KJE SO VAŠE ŽELJE PO SPREMEMBAH TRENUTNO KAOTIČNO KAPITALISTIČNEGA STANJA? JE RES TO NAŠ IDEAL? KJE STE ŠTUDENTSKI UPORNIKI, AKTIVISTI, ANARHISTI, ANARHO-SINDIKALISTI, STRANKARSKO NEOPREDELJENI IN TISTI, KI STE PREPRIČANI DA TRENUTNO DRUŽBENO ELITISTIČNO STANJE NE SLUŽI LJUDSTVU ?


ČAS SE IZTEKA !!! ZDRUŽIMO SE DOKLER JE ŠE ČAS!!!
DOKLER OBSTAJA ALTERNATIVA IN DOKLER ŠE NISMO VSI KAPITALISTIČNO INDOKTRINIRANI ROBOTI.

Vladajoča ideologija, preko uveljavljanja neoliberalnega diskurza, ohranja in reproducira obstoječe stanje. Z zlorabo besed, kot sta svoboda in enakost ter preko uporabe konceptov, kot sta prosti trg in družba enakih možnosti, ustvarja iluzijo o svobodni in pravični družbi. Večinoma trg nikoli ni svoboden, saj ga obvladujejo velike korporacije - totalitarne organizacije, ki brez vesti izkoriščajo človeštvo in okolje. Tudi družba enakih možnosti je zgolj iluzija, saj se razredni odnosi in s tem povezani družbeni pogoji reproducirajo iz generacije v generacijo. Poleg tega, preko (korporativnih) medijev in drugih oblik občevanja, medijski duhovniki in različni novodobni avtorji uveljavljajo tezo o koncu zgodovine in agitirajo za ideje o tem, da alternative ne obstajajo. Neoliberalni trg se predstavlja kot edino možnost, najvišjo stopnjo družbene ureditve, od koder bo trg poskrbel za pravo pot, in kjer ni prostora za premislek o možnih alternativah kapitalistični ureditvi. Logika sistema je - s pomočjo (omenjene) ideologije vladajočega razreda in drugih tehnik vladanja - popolnoma individualizirala posameznike in nevtralizirala družbene vezi, ki temeljijo na solidarnosti, vzajemnem sodelovanju in vzajemni pomoči. Po receptu vladajočega diskurza imamo vsi posamezniki enake možnosti in smo tako v končni fazi sami krivi/odgovorni za svoj (ne)uspeh oziroma za svoj družbeni položaj. Poleg tega iluzija o neobstoju in nerealnosti alternativ med množice seje pasivnost in apatijo. Neoliberalna logika - z idejo vseprisotnega trga - namesto aktivnih političnih subjektov ustvarja potrošnike, namesto skupnosti pa nakupovalne centre, ki ustvarjajo nepovezane, osamljene, izgubljene in lahko upravljive posameznike. Taki pa ob razbitih družbenih vezeh koristijo zgolj interesom vladajočega razreda. (Vir : Avtonomna tribuna)

Združimo se v alternativno gibanje, ki bo močna alternativa vladi, kapitalistični politiki, sistemu...HOČEMO SPREMEMBE...bodimo družbeno kritični...javno šolstvo in javno zdravstvo NISTA NA PRODAJ !!! UNIVERZA NI GOSPODARSKA DRUŽBA !!! ZDRAVSTVO NI NAMENJENO LE BOGATIM !!! ZAHTEVAJMO BREZPLAČNA ZDRAVILA !!!DRUŽBA NAS POTREBUJE...ustvarimo sistem, ki bo enak za vse...organizirajmo študente po sindikalnem principu. naj bo zastopana vsaka fakulteta in naj nam ne vladajo strankarski podmladki v trenutnih študentskih organizacijah !!!


BODIMO REALNI, ZAHTEVAJMO NEMOGOČE !!!
POŠLJITE TA POZIV VSEM DRUŽBENO KRITIČNIM LJUDEM, ŠTUDENTOM, MLADIM IN STARIM, KI JIM ENOSTAVNO NI VSEENO !!!

PIŠITE NA : alternativa.obstaja@gmail.com

Ni komentarjev:

Enourna blokada Luke Koper!!!