sobota, 04. julij 2009

Živeo Dan boraca/Živel Dan borcev/Да живеé Денот на борците/Te jetoj dita e ljufatrakve !

SLAVA JIM.../СЛАВА НА СИТЕ...

Civilna iniciativa Alternativa Obstaja čestita vsem partizankam in vsem partizanom, ter vsem ostalim svobodomiselnim ljudem prostorov Jugoslavije in širše 4.julij, Dan Borcev. / Civilna iniciativa Alternativa Opstoji čestita svim partizankama i svim partizanima a i svim ostalim slobodoumnim ljudima prostora Jugoslavije i šire 4.juli, Dan Boraca. / Цивилна побуда Алтернатива Постоји честита на сите партизанки и партизани и на сите останати слободномислените љуѓе на пространството на цела Југославија и пошироко 4. јули, Денот на борците. / Inicijata civile e alternatavies Opstaja ja uron krejt partisaneve edhe te tjert ce mendon lirisht ne vendin e esh yugoslavies 4 korrik diten e Ushtarve.MI NOVODOBNI PARTIZANI IN PARTIZANKE NADALJUJEMO VAŠ BOJ ZA BRATSTVO, ENAKOST IN SVOBODO VSEH POSAMEZNIC IN POSAMEZNIKOV. / MI NOVODOPSKI PARTIZANI I PARTIZANKE NASTAVLJAMO VAŠU BORBU ZA BRATSTVO, JEDNAKOST I SLOBODU SVIH POJEDINKA I POJEDINCA. / НИЕ НОВОДОБНИТЕ ПАРТИЗАНКЕ И ПАРТИЗАНИ ВО ПРОДОЖУВАМЕ ВАШИОТ БОЈ ЗА БРАТСТВО И ЕДИНСТВО И СЛОБОДА НА СИТЕ ЖИТЕЛИ. / NEVE PARTIZANET E GENERATES TE RE A VAZHDOJNA LJUFTEN PER VLAZZNIMI EDHE BASHKIM EDHE I UDHJOJM LIRIME E KREJTE NJERZIES.

SMRT POSTKAPITALIZMU, ENAKOST IN SVOBODA VSEM LJUDEM / SMRT POSTKAPITALIZMU, JEDNAKOST I SLOBODA SVIM LJUDIMA / СМРТ ПОСТКАПИТАЛИЗМУ, ЕДИНСТВО И СЛОБОДА НА СИТЕ ЖИТЕЛИ / MORT POSTKAPITALIZMIT, BARAZI EDHE LIRI KREJT NJERZVEČestitamo vam s partizansko pesmijo :

BRATJE, LE K SONCU, SVOBODI

Bratje, le k soncu, svobodi,
bratje, le k luči na plan!
Noč je bolestna za nami,
pred nami svobode je dan.

Zbori brezpravnih milijonov
vstajajo že iz noči,
da uteše hrepenenje,
že trgajo svoje vezi.

Bratje podajmo si roke,
bratje, prezirajmo smrt!
Sveta poslednja je borba,
naprej, naš sovrag naj bo strt!

Strimo okove tiranov,
prosto izberimo pot,
dvignimo našo zastavo
visooko nad delavski rod!

Sever in jug se budita,
drami se vzhod in zahod;
vstani, oj ljudstvo
ter plani v poslednji pohod!Člani civilne iniciative ALternativa Obstaja so se na Dan Borcev poklonili vsem padlim partizanom Jeseniško-bohinjskega bataljona pred spomenikom padlim partizanom in partizankam na Jesenicah z napisom :

Vas,
ki z žrtvami ste zajezili
uničujoči plaz,
nikoli,
dokler ljudstvo bo živelo
ne zagrne s pozabo čas.

Ni komentarjev:

Enourna blokada Luke Koper!!!