četrtek, 25. junij 2009

SD-jeva oljka s paraziti

Bralcem našega spletnega medija, ki je to postal šele z ljubezenskim pismom odvetnice Petre Jereb, nudimo v branje tragikomedijo s pridihom želje po cenzuri s strani dveh prekaljenih "študentov" Sebastjana Kokla in Patrika Peroše.
Naš odgovor lahko preberete po tem prijetnem branju...

Spoštovani,

v prilogi vam pošiljam odstranitveni zahtevek, skupaj s pooblastili, s sledečo vsebino:

CIVILNA INICIATIVA ALTERNATIVA OBSTAJA
e-naslov: alternativa.obstaja@gmail.com

ZADEVA: POZIV na takojšnjo odstranitev izjave za medije Odbora proti politizaciji
Univerze na Primorske, z dne 12.06.2009

Spoštovani,

Pišem vam kot pravna pooblaščenka organizacije ŠOUP iz Kopra, Pristaniška ulica 3, Sebastjana Kokla iz Kopra, in Patrika Peroše. Pooblastila pošiljam v prilogi.

Na vašem mediju, s spletim naslovom alternativa-obstaja.blogspot.com, ste dne 12.06.2009 objavili članek oziroma izjavo za medije Odbora proti politizaciji Univerze na Primorskem.
Navedeni članek vsebuje neprimerno, zaničevalno, lažnivo in škodljivo pisanje za moje stranke, in so insinuacije, ki jih navajate v pisanju, zanje žaljive.
Članka v taki obliki oziroma s tako vsebino ne bi smeli objaviti. Ustavno zagovoljena svoboda izražanja (39. člen Ustave RS) je namreč relativna in ne absolutna, kar pomeni, da ste pri objavi članka dolžni upoštevati in spoštovati načelo sorazmernosti, osebnost in dostojanstvo strank, ustavnost ter zakonitost nasploh, kar v konkretnem primeru zajema tudi dolžnost preprečevanja storitve kaznivih dejanj, spoštovati načelo resničnosti, nepristranosti in celovitosti informacij, načelo politične neodvisnosti ter zlasti upoštevati profesionalno etiko.
Navedeno pisanje oziroma z njegovo objavo ste posegli v osebnostne pravice mojih strank in jim s tem povzročili škodo. Navedeno dejanje pa hkrati pomeni tudi storitev kaznivih dejanj iz skupine Kazniva dejanja zoper čast in dobro ime.
Glede na vse navedeno vas pozivam, da navedeni članek oziroma del pisanja z nepirmeno oziroma žaljivo vsebino, ki se dotika mojih strank, nemudoma odstranite iz objave, to je iz medija na spletni strani alternativa-obstaja.blogspot.com.
Pozivam vas tudi, da mi najkasneje do srede, dne 24.06.2009 sporočite imena in priimke avtorjev navedenga članka ter ime in priimek urednika oziroma upravljalca navedene spletne strani, ki je dopustil objavo članka na navedenih straneh, da bom zoper njih začela ustrezne sodne (civilne in kazenske) postopke.

V kolikor mi do navedenega roka ne posredujete navedenih podatkov in sporne vsebine ne odstranite s spletne strani, bom pričela z ustreznimi kazenskimi postopki.

Članek z enako vsebino je bil dne 11.06.2009 objavljen tudi na mediju Obala.net, Primorska.info ter članek s podobno vsebino (a cenzuriran) v Primorskih novicah. Zoper Obalo.net in Primorsko.info so bili že začeti ustrezni postopki in poizvedbe o avtorjih navedenega članka.

Lep pozdrav!
Odvetnica Petra JerebCivilna iniciativa Alternativa Obstaja še enkrat PONAVLJA, DA PODPIRA ŠTUDENTSKI BOJ PROTI NEOLIBERALIZACIJI IN POLITIZACIJI UNIVERZE. Ker se izjava za medije Odbora proti politizaciji Univerze ukvarja prav s tem, oziroma citiramo : "ne bomo dovolili politizacije našega dobronamernega in iskrenega boja za boljši jutri, zato zavračamo vsakršna strankarska vmešavanja v delovanje Univerze, pa naj bo to s strani SDS-eve poslanke Eve Irgl, ali pa s strani stranke SD in stranke »Oljka« funkcionarjev Sebastjana Kokla in Patrika Peroše, ki tvorita »dvočlansko upravo« Študentske organizacije Univerze na Primorskem", in ker še vedno živimo v demokratični družbi v kateri je svobodno izražanje ustavna pravica in kjer je kritična misel dobrodošla, če ne nujna dolžnost vsake posameznice in vsakega posameznika, pri obrambi človekovih pravic in temeljnih svoboščin, smo omenjeno izjavo z velikim veseljem tudi objavili. Avtonomnost univerze je ena od temeljnih ustavno (58.člen Ustave) zagotovljenih pravic naše družbe, avtonomnost Študentske organizacije je zagotovljena v 9.členu Študentske Ustave in avtonomnost in neodvisnost Študentske organizacije Univerze na Primorskem je zagotovljena s 7. členom Statuta te iste organizacije in vse dokler bodo na čelu študentskih organizacij predsednik oziroma generalni sekretar določene stranke, bodo te temeljne ustavne in študentske pravice kršene.

Še nekaj besed naših prijateljev pravnikov :
- 39. člen Ustave RS je nedvoumen: "Zagotovljena je svoboda izražanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in drugih oblik javnega obveščanja in izražanja. Vsakdo lahko svobodno zbira, sprejema in širi vesti in mnenja.

- 1. odstavek 15. člena pa pravi: Človekove pravice in temeljne svoboščine se uresničujejo neposredno na podlagi ustave.

- Priporočamo ga.odvetnici tudi ogled 169.člena Kazenskega zakonika in sicer 3.odstavka : (3) Ne kaznuje se, kdor se o kom žaljivo izrazi v znanstvenem, književnem ali umetniškem delu, v resni kritiki, pri izvrševanju uradne dolžnosti, časnikarskega poklica, politične ali druge družbene dejavnosti, pri obrambi kakšne pravice ali pri varstvu upravičenih koristi, če se iz načina izražanja ali iz drugih okoliščin vidi, da tega ni storil z namenom zaničevanja.

- V zadevni objavi, ni enega najmanjšega znaka onečaščenja ali omalovaževanja, ampak zgolj informacija, ki je dobrodošla vsem, da vedo, s kakšnimi ljudmi imajo opravka.

Eden od prejšnjih komentarjev na našem "spletnem mediju", o podobni zadevi pravi : Obstojijo ljudje, ki si brezvestno prisvajajo javno področje dela, si podeljujejo privilegije in izkoriščajo javna sredstva ter manipulirajo z občim in posamičnim mnenjem ter prikrivajo njihov dejanski pridobitniški status.

Takšen odgovor je neposreden napad na demokratične vrednote družbe in pravice posameznic in posameznikov, ki jih neposredno ščiti ustava. Vsa razmišljanja o sorazmernosti in dostojanstvu so brezpredmetna natolcevanja, na katera se moramo ostro odzvati posameznice in posamezniki in organizacije, ki imamo dovolj, da nam pred nosom preurejajo ustavo in nam poskušajo odvzeti oziroma zatreti temeljno pravico do izražanja. Brez nje ni demokracije, vsako uokvirjanje informacij v pravila, je nedvomno metoda fašizma in drugih totalitarnih sistemov, ki morajo prikrajati osebno ali javno mnenje lastnim, zatohlim interesom. Tovrstni pojav in napadi na ljudi, ki želijo opozoriti na nesprejemljivost nedemokratičnih norm in obnašanja, se je v Sloveniji preveč razpaslo in proti tej neokusnosti moramo odločno ukrepati, preden nam za vedno zaprejo usta.

lp, ALTERNATIVA OBSTAJA !

ps Odvetnici : V kolikor želite sprožiti nadaljnje kazenske postopke, le te naslovite na naslov Alternativa Obstaja, Ulica pravice, enakosti in svobode 274, 270408 Resnica pri Kopru.
Poleg tega Vam predlagamo, da zaposlite novega delavca in sicer takega z znanji komuniciranja z mediji.

Ni komentarjev:

Enourna blokada Luke Koper!!!