četrtek, 15. oktober 2009

Aktivno sodelovanje na volitvah v študentski zbor ŠOUP !

Pozdravljena oz. pozdravljen,

v petek, 16. Oktobra, med 9.00 in 17.00 potekajo volitve v Študentski zbor Študentske organizacije Univerze na Primorskem (ŠOUP). Gre za volitve, pri katerih študenti in študentke volimo svoje predstavnike - poslance - v najvišji organ naše študentske organizacije. Ker je v preteklih letih bila udeležba na
njih izjemno nizka (na FHŠ samo desetina vseh študentov!), sva sestavila ta letak, ki pojasnjuje najin pogled na vlogo in pomen ŠOUP za nas študente. Ker ne želiva zgolj štancati puhlic, je besedilo dokaj obsežno, za kar se ti iskreno opravicujeva, a te vendarle prosiva, da mu posvetiš deset minut svojega casa. Za
vsa nadaljnja vprašanja sva na voljo na spodnjih kontaktih. Upava, da se ti bodo slednja porodila.

Torej, ŠOUP razpolaga z zajetnim proracunom, ki v prvi vrsti crpa sredstva iz koncesij od študentskega dela. Razpolaga s sredstvi, ki pridejo neposredno od dela naših rok, kakor tudi razpolaga s položajem, ki je za nas nezanemarljivega pomena: preko združevanja v samoupravno študentsko organizacijo si
namrec zagotavljamo legitimna mesta v organih na univerzitetnem in državnem nivoju, koder lahko (pogosto) vplivamo na njihovo delovanje nam v prid, pa naj to pomeni socialne ugodnosti ali kakovost študija.

Hkrati lahko študentske organizacije univerz delujejo kot krovne organizacije pri drugacnem uveljavljanju volje študentov, kadar je to potrebno. Recimo, uporaba medijev za vršenje pritiska za izgradnjo potrebne infrastrukture, kamor nedvomno sodijo študentski domovi, univerzitetne knjižnice idr. Ali pa organizacija premišljenih javnih protestnih shodov zoper delovanja, ki postopoma razjedajo kakovost izobrazbe ter možnosti zanjo - pri nas smo lani izkusili poskus razprodaje univerzitetnih prostorov, ogrožajo nas pa (kar ni nikakršno pretiravanje!) poskusi uvedb dvomljivo zasnovanih "reform" v
visoko šolstvo, kakršen je bil nedavni predlog novega Zakona o Univerzi.

ŠOUP se na takšen nacin, žal, ne angažira. Prenekatere poteze v prid študentom so omejene zaradi vpletenosti organizacije v strankarske politicne mreže. Marsikdaj so si namrec strankarski interesi (predvsem interesi vladajoce koalicije) in interesi študentov lahko navzkrižni, celo izkljucujoci. Dva vnebovpijoca primera sta spreminjanje cenzusa pri republiških štipendijah v preteklem letu in nekriticno ter spodletelo uvajanje bolonjske reforme. Študentske organizacije (med njimi tudi ŠOUP) so v obeh primerih bile tiho, ko bi morale odlocno zagovarjati interese študentov, niso pa niti ustrezno obvešcale svoje javnosti! Možni razlagi sta edino ali nesposobnost, ali sledenje osebnim interesom znotraj organizacij. Clan uprave in direktor študentske organizacije, pravnica le-te in direktor Kariernega centra UP so vsi vodilni clani lokalnega
odbora SD (Socialne demokracije), medtem ko je dolgoletni, zdaj že bivši, drugi clan uprave sekretar stranke Oljka.

V preteklih letih je bila volilna udeležba na volitvah v študentski zbor žalostno skromna, še skromnejše pa je razglašanje in promoviranje samih volitev in funkcij študentskega zbora pri študentih. Letošnje volitve in razpis za kandidature, na primer, je ŠOUP naznanil dva podmenija globoko na svoji spletni strani in nikjer drugje, niti v svojih lastnih spletnih novicah, medtem ko smo isti dan dobili na elektronske naslove obvestilo, da je Ali Baba zaprt za konec tedna. Nameravava zaceti pri obvešcanju javnosti. Letak namrec ni nastal brez najinih namer po nadaljevanju demokratizacije ŠOUP in študentskega organiziranja širše. Na volitvah v študentski zbor namrec (presenecenje!) kandidirava za študentska poslanca. Cutiva, da sva vam zato dolžna predstaviti sebe ter najin program.

Samuel Friškič sem absolvent zgodovine. Bil sem clan študentskega sveta FHŠ, predstavnik študentov v upravnem odboru FHŠ in v univerzitetni komisiji za spodbujanje kakovosti. Dve leti sem deloval kot aktivist Društva H-um
(Društva študentov Fakultete za humanisticne študije), nakar sem prevzel vodenje le-tega. Letos dvoletni mandat v društvu zakljucujem in bi rad, zaradi preteklih izkušenj in vecletnega opazovanja in opozarjanja na pomanjkljivosti in nepravilnosti, poskusil izboljšati delovanje ŠOUP in k sodelovanju privabiti cim vec študentov in študentk. Na doticnem podrocju imam veliko izkušenj (pozitivnih in negativnih), predvsem pa mi ne manjka volje do resnega in odgovornega dela za dobro študentov in študentk.

Drug kandidat sem Martin Krauser, študent tretjega letnika kulturnih študijev ter vzporedno študiram filozofijo, v prvem letniku. Sem clan študentskega sveta FHŠ in predstavnik študentov v senatu FHŠ. Nimam sicer tako bogatih izkušenj kot Samuel, a nikakor nisem brez izkušenj z delovanjem organizacijskih enot v visokem šolstvu, s politicnim aktivizmom ter z izvajanjem obštudijskih dejavnosti. Kandidiram zato, ker želim s svojim resnim angažmajem pošteno zastopati interese študentov, in prispeti k uresnicitvi konkretnih ciljev, ki sva si jih s Samuelom skupaj zadala.

Za takšen nacin skupne predstavitve sva se odlocila zato, ker se najini cilji, nameni in vodila skladajo, zato sva namenjena sodelovati znotraj študentskega zbora, ce naju postaviš vanj – vsaka fakulteta ima namrec dva predstavnika v študentskem zboru, vsak volivec pa glasuje za dva kandidata. Prav tako nima noben od naju interesa vstopiti v strankarsko politiko ter si znotraj nje graditi kariero, kar se nama ne zdi nepomembno.


Najine cilje ter namene sva zapisala tako:

- Vrnitev ŠOUP študentski javnosti: Aktivno spodbujanje udeležbe
študentov v delovanju organizacije skozi dosledno informiranje o delovanju ŠOUP ter o dogajanjih na lokalnem, univerzitetnem ter državnem nivoju, ki vplivajo na socialni položaj študentov ter kakovost študija. Vkljucenost študentov je osnovnega pomena, sicer je ŠOUP študentski le v imenu, postane pa organizacija, v kateri delujejo osebni interesi »študentskih poslancev«, izvoljenih od desetine študentov svoje fakultete, ki si ustvarjajo prihodnost v »odrasli« politiki. Ob nekriticnih študentskih predstavnikih, ki ne nadzirajo organizacije, ni nobenega zagotovila, da slednja ni le izgovor za osebno bogatenje njenih zaposlenih ter zasledovanje dobro placanih stolckov.

- Uporaba virov ŠOUP za boljšanje socialnega položaja študentov ter
razvoju kakovosti študija
: Kot že receno, ŠOUP razpolaga z znatnimi sredstvi, pridobljenimi pretežno od študentskega dela. Proracun lanskega leta je znašal blizu 750 000 €. Meniva, je študentska javnost premalo seznanjena s porabo teh sredstev in pri njej premalo sodeluje. Viri niso zgolj finance: ŠOUP razpolaga z organizacijsko strukturo, je v položaju, da se bori za socialne ugodnosti, tudi kadar jih ne more neposredno financirati. Tega žal ne pocne, in prizadevanja za dostojno nastanitev, spodobno prehrano, univerzitetno knjižnico, infrastrukturo za športne, umetniške in kulturne dejavnosti ter kriticno vrednotenje razmer v visokem šolstvu ostanejo na plecih posameznih študentov ali manjših skupin, ki nimajo potrebnega organizacijskega zaledja za
ucinkovito izvajanje pritiska.

- Aktivno povezovanje z drugimi študentskimi in mladinskimi
organizacijami v lokalnem ter širšem prostoru
: Na Obali so dejavne
številne druge organizacija, npr. študentska društva, študentski klubi, Društvo prijateljev zmernega napredka, Središce Rotunda, KID Pina, ce naštejeva le študentu vidnejše. Z njimi se ŠOUP pretežno ne povezuje, a sodelovanje bi obrodilo številne sadove, predvsem na podrocju obštudijskih dejavnosti ter vkljucevanju študentov v delovanje ŠOUP.

Oba na prvo mesto postavljava aktivno vkljucenost v študentsko samoupravo. Le tako se lahko slednjo vrne študentom iz rok politicne
elite v pripravništvu. Zato te tudi naprošava, da se pozanimaš, kakšni so programi ostalih dveh kandidatov naše fakultete, Nejca Potocnika in Željka Urumovica, ter se z morebitnimi vprašanji obrneš tako nanju kot na naju. Meniva sicer, da sva boljša kandidata za poslanca od njiju, a upava na kriticnost tudi pri lastnih volivcih. ;)

Torej, volitve bodo jutri, v petek, 16.10., od 9.00 do 17.00, v ameriškem koticku Univerze na Primorskem (poleg FHŠ, pri izhodu proti piceriji Atrij). Prosiva te, da se jih udeležiš, in skromno predlagava, da obkrožiš številki 1 in 2 pred najinima imenoma.

Lep pozdrav,
Samuel Friškič in Martin Krauser,
Kandidata za poslanca v študentskem zboru ŠOUP, št. 1 in št. 2

1 komentar:

Samuel F. pravi ...

Aktivna udeležba na eni strani (vsem se zahvaljujejem za to, da ste mi dali glas) in bojkot na drugi imata za posledico sledeči volilni razultat na UP FHŠ:

1. ŽELJKO URUMOVIĆ (55)
2. NEJC POTOČNIK (44)
3. SAMUEL FRIŠKIČ (34)
4. MARTIN KRAUSER (29)

Novima poslancem čestitam in upam, da bosta delala predvsem za to, da bo ŠOUP res samoupravna skupnost VSEH študentov.

Enourna blokada Luke Koper!!!