četrtek, 26. avgust 2010

MESTO BUTALCEV, PRIMITIVCEV IN NEOLIKANCEV

Jesenice so mesto jeklarstva, hokeja in multikulturnosti, od nedavno pa tudi mesto z
najbolj restriktivnim odlokom o javnem redu in miru v Sloveniji in širše. Smo jeseničani res tako neolikani in primitivni in se ne znamo vesti in zato potrebujemo takšen odrešeniški odlok o javnem redu in miru, ki nas bo usmeril na prava pota »pravega obnašanja«, ali pač občini primanjkuje finančnih sredstev in se jih je lotila pridobivati na plečih že tako dovolj socialno ogroženih prebivalcev in prebivalk občine. Višina zagroženih kazni predstavlja za marsikaterega prebivalca Jesenic polovično plačo, če ne že kar celoten mesečni osebni dohodek (500 EUR).Kakorkoli že, priča smo neokusnemu, nespametnemu in škodljivemu odloku, ki ne temelji na nekem širšem konsenzu prebivalcev in prebivalk Jesenic, saj predtem ni bilo opravljene nikakršne javno mnenjske raziskave o strinjanju prebivalcev z odlokom, oziroma se ni izvedlo nikakršnih okroglih miz in javnih debat na to temo. V občinskem svetu so se raje odločili sprejeti odlok po hitrem postopku, le zaradi posameznih kritik občanov, po besedah župana v enem od medijev, ki pa je našo občino v rekordno hitrem času izstrelil na naslovnice slovenskega časopisja in v glavne termine najbolj gledanih televizijskih in radijskih oddaj. Seveda mediji širši slovenski javnosti niso predstavljali nekega perspektivnega jeseniškega projekta, ki bo ponudil jeseničanom nova delovna mesta oziroma bi v mesto prinesel tako potrebne spremembe in zagon ter bi na ta način oprali sicer katastrofalno podobo mesta Jesenic v očeh prebivalcev in prebivalk drugih krajev po Sloveniji, temveč so se čudili primitivnosti tovrstnih totalitarnih ukrepov, ki nikakor niso pravi način za doseganje javnega reda in mira, še manj pa bodo ti ukrepi prispevali k izboljšavam podobe mesta Jesenic, saj je nasprotno povzročil zgražanje širše javnosti po Sloveniji, ki je lahko dobila »lepo« predstavo o divjaških prebivalcih Občine Jesenice, ki potrebujejo posebna v občinskem odloku zapisana navodila za obnašanje.

Občinskemu svetu se zahvaljujemo, ker bodo iz občine izgnali še tisto malo turistov, ki jih imamo in ker imajo tako podcenjevalen in ponižujoč odnos do svojih prebivalcev in volilcev in ga opozarjamo, da bodo v kratkem lokalne volitve, kjer boste člani občinskega sveta, v kolikor ne umaknete, oziroma primerno preoblikujete sprejeti odlok, temu primerno nagrajeni, zato vas vljudno naprošamo, da premislite o nujnih spremembah škodljivega odloka.

Ne pozabimo, da v Sloveniji že obstaja Zakon o varstvu javnega reda in miru, ki jasno določa pravila javnega reda in miru, zato prebivalci Jesenic nikakor ne potrebujemo dodatnih navodil in kazni, ki so v veliki meri v neskladju z zakonom in v nekaterih členih celo posegajo v ustavno zagotovljene človekove pravice. Poseganje občinskih oblasti na površinah privatne lastnine je prostiustavno, omejevanje dela ob nedeljah nezakonito, prepovedovanje občinskih oblasti hranjenja prostoživečih in zapuščenih živali najmanj nemoralno in nehumano, če ne že poseganje v človekove pravice, pregledovanje nošenja čistilnega pribora za pobiranje živalskih iztrebkov in dolžnost občanov preprečevati ponavljajoča oglašanja živali, pa je skregano z vsakršno zdravo razumsko logiko in pametjo in še bi lahko naštevali.

Kaznovanje nikoli ni pripomoglo k reševanju perečih problematik. Nasprotno pa so najrazličnejše akcije ozaveščanja, okrogle mize, prireditve, javni forumi in čistilne akcije ogromno prispevale k dvigu ozaveščenosti ljudi do vprašanj onesnaževanja okolja in motenja javnega reda in miru. Vsi skupaj si želimo živeti v čistem in urejenem okolju, toda tega ne bomo dosegli na način, kot si ga je zamislil trenutni občinski svet.

Županu in občinskemu svetu želimo sporočiti, naj ne skrbi o našem obnašanju in oliki, saj še vedno nismo neka religiozno fundamentalistična država, kjer obstajajo milice obnašanja in oblačenja, temveč naj se raje posvečajo vprašanjem zaradi katerih so bili sploh izvoljeni, torej ključnim vprašanjem za nas mlade in tudi za ostale občane, kot so odpiranje novih delovnih mest, zagotavljanje več neprofitnih stanovanj, ukrepi, ki bodo spodbudili mlade, da ostanejo na Jesenicah, popestritev družabnega dogajanja na Jesenicah (Jesenice nimajo niti ene diskoteke), povečanje števila prireditev, ki bodo pritegnila turiste (multikulturni festivali, prireditve hokejske tradicije, festival jeklarstva in železarstva itd.) in ostala vprašanja, ki bodo v prvi vrsti poskrbela za nadaljni gospodarski razvoj mesta in občine.

Jeseniški študenti v Kopru.
Civilna iniciativa ALTERNATIVA OBSTAJA

Ni komentarjev:

Enourna blokada Luke Koper!!!