ponedeljek, 21. februar 2011

Podpora Sindikatu žerjavistov

Spoštovani,

Ali veste, kaj je to outsourcing?

Outsourcing (slov. najem kadrov) je termin, ki se najpogosteje uporablja za opis procesa sklenitve podpogodbe oz. pogodbe s tretjo stranjo. Po nekaterih virih je to najfleksibilnejša oblika zaposlovanja. Izločanje delov kadrovske funkcije zunanjim izvajalcem pri oskrbovanju virov je v tujini že običajna poslovna rešitev. Gre za ljudi, procese in tehnologijo, ki so potrebni za izvajanje procesov, od iskanja, načrtovanja in zaposlovanja, motiviranja, usposabljanja, izobraževanja in razvoja kadrov, varstva in zdravja pri delu, ohranjanja kadrov, do odpuščanja in upokojevanja kadrov. (www.revija.mojedelo.com)

Najem kadrov pomeni, da podjetje da v zakup (odda) eno ali več svojih notranjih (!) dejavnosti nekemu drugemu podjetju, ki s tem postane zunanji izvajalec (včasih dobavitelj). To je model, ki ga sodobni za dobičkom hlasteči managerji uporabljajo za maksimiranje profita v njegovem skrajnem dometu – ko povečevanje proizvodnje ali prodaje ni več mogoče in stagnira, ubogljivi nizko- ali povsem ne-etični managerji pričnejo krčiti stroške, da bi na tak način umetno povečali profit podjetja in tako zadovoljili pohlepne lastnike. Morda gre nekaj teh krčenj na račun racionalnejše porabe osnovnih materialnih sredstev (npr. nakup cenejšega wc papirja, obojestransko tiskanje ipd.), pomembnejši in usodnejši del pa navadno lopne po glavi zaposlene, v amerikaniziranem managerskem žargonu imenovane – človeške vire.Outsourcing vedno predvideva ukinjanje delovnih mest za povsem nujna in potrebna mesta v logistiki poslovanja podjetja (npr. čiščenje poslovnih prostorov podjetja). Ker je čistiti poslovne prostore seveda nujno potrebno, podjetje (zdaj mu recimo kar naročnik) to dejavnost odda drugemu podjetju (ki je včasih specializirano za dotično dejavnost, npr. čistilni servis, vedno bolj pogosto pa specializirano predvsem za najemanje raznovrstnih kadrov, npr. Adecco Outsourcing, Catro Management Service ipd.). Naročnik je tako razbremenjen vseh delovno-pravnih obligacij do delavca,
ki opravlja isto delo, kot ga je prej naročnikov »matični« delavec (ki je včasih enostavno odpuščen iz poslovnih razlogov, včasih pa zgolj »milostno« prenešen pod novega pogodbenika), kar v praksi skoraj vedno pomeni nižje plačilo, slabšo socialna varnost (outsourcing podjetja NE sklepajo pogodb za nedoločen čas), velikokrat pa tudi slabše pogoje dela, onemogočenje sindikalnega povezovanja itd.

Luka Koper se modela najema kadrov poslužuje že dolga leta, v zadnjem času pa sedanja uprava na »pohodu za krčenjem stroškov« išče nove možnosti zategovanja pasu za svoje zaposlene in vse bolj krči tudi pogajalska izhodišča v odnosu do sindikatov. Proti temu, da bi v Luki Koper, ki že tako velik del svojih dejavnosti opravlja prek modela najema kadrov, le-to na področju kontejnerskega pretovora še razširili, se že dlje časa bolj ali manj uspešno zoperstavljajo v Sindikatu žerjavistov pomorskih dejavnosti Luke Koper, kjer bodo tokrat ponovno opozorili na katastrofalne posledice tovrstnega početja. V tem boju se jim iskreno pridružujem in jih podpiram z upanjem, da jih in nas bo tokrat slišal in razumel tudi kdo od odločevalcev v tem procesu. Nižanje stroškov na račun zaposlenih ne more in ne sme biti ključni način maksimiranja profita podjetij, še najmanj pa podjetij, ki so v lasti države, ki mora prva stopiti v bran svojih državljanov in davkoplačevalcev. Vsi mi smo namreč – moralno gledano – lastniki te države.

Zahtevajmo torej, da se z nami preneha ravnati kot da smo njeni sužnji!

Eva Brajkovič,
Koper 20. 2. 2011

alternativa.obstaja.blogspot.com

Ni komentarjev:

Enourna blokada Luke Koper!!!