ponedeljek, 09. maj 2011

Alternativno izobraževanje na Danskem

DNS International Teacher Training College je 4 letno alternativno izobraževanje za učitelje, ki želijo doprinesti k razvoju sveta s svojim pomembnim položajem, saj poučujejo otroke in mladino in pravzaprav izoblikujejo našo prihodnjo generacijo.V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je skupina učiteljev izumila in izoblikovala idejo o drugačnem načinu poučevanja, ki je bila za takratni čas izredni in netradicionalni element v danski pedagoški kulturi. Vse do danes je ta ideja vplivala na mnoge danske pedagoge in učitelje ter tako s svojim pragmatičnim pristopom dokazala, da je lahko na samem vrhu pedagoških načinov poučevanja.Iznajditelji so želeli spremeniti tradicionalen sistem poučevanja, kjer študentje ure in ure sedijo v učilnici in poslušajo profesorja, ki jih izza katedra zasipa s svojim znanjem. V DNS-u so stvari obrnjene drugače. DNS učitelji in študentje naj se ne učijo le iz knjig, vendar znanje pridobivajo tudi od ljudi, dogodkov zunaj šole, v svetu ter iz življenja samega. DNS študentje so bili in so še vedno vodilo svojega razvoja.

Prvi DNS (okrajšava za »Det Nødvendige Seminarium«) je svoja vrata odprl 1.septembra 1972.Program izobraževanja učiteljev po načelih DNS-a izvajajo tudi v nekaterih državah Afrike in v Indiji. Učitelji se izučijo za delo v tamkajšnjih ruralnih naseljih pod danimi pogoji, z ogromno željo in ambicijami, da ustvarijo pozitivne spremembe.

Na leto se 2.700 učiteljev izobrazi na 24 učiteljskih kolidžih v Angoli, Malaviju, Mozambiku in Indiji. V sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo so sestavni del šolskega sistema, prispevajo k inovacijam in razvoju učiteljskega izobraževanja ter dopolnjujejo trud tamkajšnje vlade, da bi skupaj izboljšali učni sistem.

DNS UČITELJ
Vsak učitelj ima možnost tako kot dolžnost svoje učence in ostale mlade poučiti o svetu, saj je le-ta del vseh nas. Otroke lahko pripravi za odprto prihodnost, kjer lahko vsak pripomore k boljši skupnosti, če le združimo moči in ohranimo odprte glave za različne izzive v življenju.

DNS učitelj je interaktivna oseba, ki je poleg svoje službe – ta zajema tako poučevanje predmetnika kot poučevanje o življenju in o učenju samem – tudi vključen v družbo in lokalno skupnost. S svojim znanjem ustvarja boljše pogoje za izboljšanje življenja ter pomaga pri napredku družbe in njenih ljudi. V okviru učiteljske prakse se izobrazi in usposobi za komunikacijo s tamkajšnjo okolico ter jih združi z
namenom, da bi skupaj poskrbeli za potrebne izboljšave in za boljši življenjski standard.IZOBRAZBA
DNS alternativna pedagoška izobrazba je široka kulturna izobrazba, ki zajema veliko humanistično naravnanih predmetov, z namenom služiti osnovni ideji.

DNS program je zasnovan realno, tako da se lahko študentje učijo in delujejo v resničnem svetu, ki je hkrati spodbudno in izzivov polno okolje. Karkoli nekdo stori je pomembno in potrebno za nekoga drugega. Pomembnejši del izobraževanja se odvija zunaj v resničnem svetu in ne znotraj šole kot institucije.

1. leto: Področje mednarodne prakse. To vključuje tudi štiri mesečno študijsko potovanje z avtobusom skozi severne dežele Afrike. Tako se študentje na lastni koži prepričajo o življenju v tamkajšnjih državah in se bolj spoznajo s Svetom.
2. leto: Področje ''evropske resničnosti'', in sicer z bogatim in aktivnim kulturnim življenjem v večjem evropskem mestu. Svoje znanje nadgrajujejo z neprestanimi študijami in raziskavami, organizacijami kulturnih dogodkov v sodelovanju s tamkajšnjo skupnostjo ter življenjem in delom v skupini. ''Do what you find most appropriate to do'' je obdobje v drugem letu študija, ko se študentje spoznavajo z lastno inovativnostjo in zmožnostjo sprejemanja lastnih odločitev. Analizirajo svoje odločitve in pogoje za le-to ter s tem razvijajo pogljobljeno pedagoško znanje.
3. leto: Področje šolstva. Študentje se naučijo razumevanja resničnosti otrok in učiteljev v šolah ter se praktično preizkusijo v poučevanju kot nadomestni učitelji ali pedagogi v večjem evropskem mestu.
4. leto: Področje šolstva na globalni ravni. To pomeni, da lahko študentje pedagoško znanje in prakso pridobijo ali na manjši lokalni šoli v domačem mestu ali pa na novi fakulteti v Afriki.

Študij je plačljiv, vendar se DNS International Training College zaveda, da je finančna situacija po Evropi različna. Zatorej se ima vsak bodoči študent, ki je voljan pridobiti alternativno pedagoško izobrazbo, možnost študiju priključiti prej in denar zaslužiti na Danskem, kjer so delovni pogoji ugodnejši.Na naši spletni strani (www.dns-tvind.dk) si lahko ogledate podrobnejši DNS program, ki prikazuje, kako si študentje pridobivajo potrebne izkušnje za delo bodočega učitelja.

PREDSTAVITEV DNS PROGRAMA V SLOVENIJI
Med 23. in 27. majem bodo po Sloveniji organizirane predstavitve DNS programa. Lahko pa se s program osebno spoznate tudi že prej. Za podrobnješe informacije lahko kontaktirate Nastjo

(nastja.dnspromotion@gmail.com).

1 komentar:

Anonimni pravi ...

Preimenujte se v SRAMOTA obstaja.

Enourna blokada Luke Koper!!!