torek, 17. maj 2011

Gibanje Mi smo univerza proti NPVŠ in RISS

Civilna iniciativa Alternativa Obstaja podpira gibanje Mi smo univerza v prizadevanjih preprečiti sprejetje predloga Resolucije o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011-2020 (NPVŠ) in predloga Resolucije o Raziskovalni in inovacijski strategiji Sloveniji 2011-2020 (RISS).

Izobraževanje je javna dobrina in pravica in bi kot tako moralo biti na vseh stopnjah in ravneh popolnoma brezplačno! Ostro nasprotujemo uvajanju šolnin na 1. in 2. stopnji študija in zahtevamo ukinitev šolnin na 3. stopnji študija. Nasprotujemo prekarizaciji, neoliberalizaciji, klientelizaciji in korporativizaciji visokega šolstva in pozivamo vse razumne posameznike in posameznice, da se tem družbi škodljivim ukrepom odločno uprejo z vsemi razpoložljivimi sredstvi in metodami.

Tiskovna konferenca gibanja Mi smo univerza proti NPVŠ in RISS

Gibanje študentov, profesorjev, raziskovalcev in drugih intelektualnih delavcev in delavk Mi smo univerza že od svojega nastanka nasprotuje predlogu Resolucije o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011-2020 (NPVŠ) in predlogu Resolucije o Raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011-2020 (RISS), ki ju je na 124. seji določila Vlada RS, o katerima bodo te dni v Državnem zboru ponovno razpravljali, kmalu pa bodo tudi odločali o tem, ali bosta obe resoluciji sprejeti in potrjeni.

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo namerava z Ministrstvom za gospodarstvo kot drugim predlagateljem RISS znanost in raziskovanje spremeniti v podporni dejavnosti za gospodarstvo, javne vire za to področje pa brez konkretne razvojne strategije preusmeriti v subvencije za zasebni sektor. Če bo dokument sprejet, se bodo znanstveniki in raziskovalci lahko ukvarjali samo z inovacijami in prenosom znanja v gospodarstvo, medtem ko temeljno znanost kot poglavitni pogoj za prihodnji družbeni razvoj ministrstvi ukinjata v imenu kratkoročnih koristi.

Nacionalni program visokega šolstva ne odpravlja anomalij visokošolskega sistema:
· da so leta 2009 prekarni učitelji in učiteljice v visokem šolstvu predstavljali že 60 odstotkov;
· da se je hkrati zelo povečala tudi obremenitev učiteljev: od leta 1990, ko prišlo na učitelja 19 študentov in študentk, do leta 2008, ko je prišlo na učitelja 52 študentov in študentk;
· da se je sistem visokega šolstva neracionalno širil (od leta 2002 je bilo ustanovljenih kar 18 novih samostojnih visokošolskih zavodov in 2 univerzi), ob tem pa je njegova notranja organizacija ostala klientelno zaprta.

Predlog programa namesto tega uvaja nove problematične ukrepe – izločitev iz sistema javnih uslužbencev, ki je doslej zagotavljal socialno varnost vsaj manjšini delavk in delavcev, fleksibilno upravljanje s človeškimi viri in korporativno vodenje visokošolskih institucij. Izkušnje številnih držav kažejo, da takšni ukrepi zmanjšujejo javno dostopnost visokega šolstva in ga odtujujejo potrebam širšega družbenega okolja.Oba programa napovedujeta tudi ovire pri usposabljanju najboljših študentov na doktorski ravni (omejitev doktorskega študija na tri leta, prilagoditev študijskega programa za pridobivanje podjetniških veščin in pogojevanje financiranja za doktorske kandidate z zunanjimi mentorji, zlasti iz gospodarstva) in na dodiplomski ravni (študenti, ki bi radi študirali vzporedno na dveh programih, bodo morali sami plačati za študij na drugem programu). Prav tako je predvidena uvedba odloženih šolnin na drugi stopnji študija. Spremembe pri usposabljanju mladih znanstvenikov bodo povzročile, da znanstvene vede v prihodnosti ne bodo mogle več zagotoviti ustreznega prenosa znanja na mlajše generacije.

Če bo Državni zbor dokumenta potrdil, se bo Slovenija prostovoljno odločila za kolonialno odvisnost, s tem da se bo odpovedala samostojnemu razvoju in kritični družbeni refleksiji. Zato gibanje Mi smo univerza poslanke in poslance državnega zbora poziva, da oba dokumenta zavrnejo in ju vrnejo v demokratično javno razpravo.


Tiskovna konferenca bo v četrtek, 19.5. ob 11h v Trubarjevi hiši (Stritarjeva 7) v Ljubljani.

Ni komentarjev:

Enourna blokada Luke Koper!!!