nedelja, 22. maj 2011

"Naš položaj v Luki Koper je nevzdržen, smo preveč izkoriščani"

Pogodbeni delavci Luke Koper ustanovili sindikat, ki bo zahteval vzpostavitev enakopravnosti zunanjih pogodbenikov in delavcev Luke Koper

Slovenija - sobota, 21.05.2011
Tekst: Vojko Rotar, Vir: www.dnevnik.si

Koper - Včeraj se je predstavil nov sindikat, ki bo zastopal pravice pogodbenih delavcev Luke Koper, Sindikat izvajalcev pristaniških storitev. Gre za delavce tako imenovanih izvajalcev pristaniških storitev, torej zasebnih zunanjih podjetij, ki za Luko Koper po pogodbi izvajajo pristaniške storitve. Predsednik sindikata Predrag Topič je povedal, da se je sindikatu v kratkem času pridružilo kar 50 odstotkov vseh takih delavcev, ki jih v koprskem pristanišču skupno dela več kot 500.


Zunanji delavci v Luki Koper delajo v izjemno slabih delovnih razmerah, zato so včeraj ustanovili svoj Sindikat izvajalcev pristaniških storitev. (Foto: Tomaž Skale/dokumentacija Dnevnika)

"Mi smo podpogodbeniki in naš položaj v Luki Koper je nevzdržen, saj smo preveč izkoriščani. Smo tudi do štirikrat bolj učinkoviti, hkrati pa štirikrat manj plačani od redno zaposlenih v Luki Koper. To nima več nobenega smisla, da v pristanišču kdor koli dela po štiri, pet ali več zaporednih izmen. To bo enkrat treba ustaviti," je o razlogih za ustanovitev sindikata povedal Topič.

Za 300 ur dela na mesec 562 evrov
Hkrati je Topič navedel, da med pogodbenimi delavci ni plačnih razlik: "Ne glede na delo skoraj vsi prejemamo 562 evrov neto plače, tudi za 300 ur mesečnega dela." Topič je še razložil, da je med njimi veliko delavcev ogroženih, da jih je veliko zbolelo, zato morajo na prvem mestu ustaviti ta kriminal in vzpostaviti zakonitost ter delavske pravice.

Slabi pogoji dela zunanjih delavcev v koprskem pristanišču niso novost. Ureditev teh razmer so ob napovedani stavki februarja v stavkovne zahteve zapisali tudi pri Sindikatu žerjavistov pomorskih dejavnosti Luke Koper, ki se je včeraj pobratil s Sindikatom izvajalcev pristaniških storitev. "Naši cilji so enaki. To je, da je vse delo, ki se izvaja na območju Luke Koper, zakonito," je sodelovanje komentiral Mladen Jovičič, predstavnik sindikata žerjavistov.

Žerjavisti za zdaj ne bodo stavkali
Čeprav se prav te dni izteka trimesečni rok, ki sta ga sindikat žerjavistov in uprava Luke Koper sklenila ob preklicu februarske stavke, stavke za zdaj še ne bo, saj sta "se obe strani strinjali, da sta v tem času uspeli vzpostaviti konstruktiven dialog, ki ga nameravata razviti v trajno obliko sodelovanja," sporočata v skupni izjavi uprava Luke Koper in sindikat. Luka Koper se ne namerava odreči zunanjim izvajalcem, o stanju na tem področju so včeraj razpravljali tudi nadzorniki, ki so obravnavali analizo stanja in ugotovili nekaj področij, ki jih je možno izboljšati.

"Nadzorni svet ugotavlja, da so razmerja med Luko Koper kot naročnikom in izvajalci pristaniških storitev ekonomsko upravičena in v dolgoročno strateško korist družbe," so po seji nadzornega sveta zapisali v službi za stike z javnostmi Luke Koper. Prizadevanja Sindikata izvajalcev pristaniških storitev bodo zato zelo težko uresničljiva, saj v praksi taki delavci ne morejo usmerjati svojih zahtev Luki Koper, temveč svojim delodajalcem, ki družbi pogodbeno nudijo izvajanje pristaniških storitev, izvajalcev pristaniških storitev pa je po grobih ocenah znotraj pristanišča že več kot 40.

Ni komentarjev:

Enourna blokada Luke Koper!!!