torek, 07. junij 2011

IWW protest nevidnih delavcev sveta/nevidljivih radnika svijeta

4.6.2011 smo se vsi izkoriščani delavci in delavke, študentje in študentke, posamezniki in posameznice zbrali v Ljubljani v Parku Tabor na demonstracijah za boljšo prihodnost!

Kljub temu, da je bila množica pisana in je prihajala iz različnih družbeno aktivnih iniciativ, društev in organizacij iz različnih koncev in krajev (IWW-Nevidni delavci svet/Nevidljivi radnici svijeta, "DOSTA" iz Sarajeva, "GETO" iz Banja Luke, "Revolt" iz Tuzle, Federacija za anarhistično organiziranje (FAO), Društvo Parada ponosa, Veganska iniciativa, Kombinat - ženski pevski zbor, Mi smo Univerza in ostali) je bilo sporočilo vseh jasno: ISTA USODA SKUPEN BOJ!


V soboto 4.6.2011 se v Parku Tabor nismo zbrali Slovenci, Bosanci, Srbi, Hrvati, Romi, Španci, Muslimani, Pravoslavci, Katoliki, črnci, belci, heteroseksualci, homoseksulaci, ženske, moški, telesno hendikepirani oziroma telesno nehendikepirani in drugače prikrajšani, ampak enostavno ljudje, ki smo spoznali, da je SOLIDARNOST tista vez, ki nas združuje in nam daje prepotrebno moč za nadaljnji boj!

Samo ozek elitistični krog posameznikov in posameznic ima koristi od ideoloških delitev med nami, te delitve izrablja, potencira, reproducira in redefinira in nam skuša zamegliti edino pravo delitev med ljudmi. Na tiste, ki imajo kapital in so lastniki produkcijskih sredstev ter izkoriščajo in na tiste, ki nimajo kapitala in so izkoriščani.
Edino skupaj, združeni in organizirani lahko zadamo izkoriščevalskim elitam odločilen udarec. Partikularen boj vsake organizacije, društva in iniciative je vsekakor nadvse potreben in dobrodošel, ampak je le majhna kapljica v morje.

Le združeni in kolektivno organizirani lahko spremenimo nepravična razmerja sil in ustvarimo družbo v kateri bo diskriminacija in izključevanje preganjano, izkoriščanje pa iztrebljeno.
Dovolj nam je izkoriščevalskih neoliberalnih gospodarskih, političnih, akademskih, kulturnih, umetniških elit, ki nas silijo v sužnjelastniška razmerja in nam kradejo že pridobljene politične in socialne pravice. Za vsako pridobljeno pravico so se naši tovariši in tovarišice v preteklosti krvavo borili in so jih težko izbojevali.

Zato ne bomo pristali na kratenje naših pravic! Nasprotno, zahtevamo povrnitev vseh kratenih pravic in vpeljavo novih pravic, ki bodo omogočale ljudem normalno življenje.


Zahtevamo UTD (Univerzalni temeljni dohodek) za vsakega posameznika in posameznico, brezplačno šolstvo, zdravstvo in brezplačni dostop do javnih storitev.

Združeni, s kolektivnimi močmi, s solidarnostjo v srcih in zavestjo o isti usodi in skupnem boju, bomo prisilili politične, gospodarske, akademske in ostale elite, da takoj prenehajo s sistematičnim izkoriščanjem ljudi, s kulturnim rasizmom in fašizmom, kratenjem že pridobljenih pravic, s privatizacijo šolstva, zdravstva in ostalih javnih storitev in omejevanjem svobode ter enakopravnosti za vse posameznike in posameznice.


Zrušili bomo realne in iracionalne meje v družbi, zrušili bomo "schengen" in ostale politične meje, zrušili bomo vse meje v naših glavah, zrušili bomo etnično, versko, rasno in spolno razlikovanje, zrušili bomo razlikovanje ljudi glede na spolno orientacijo in telesni hendikep in osvobodili bomo živali in okolje od "Njihovega" sistematičnega uničevanja.Napočil je čas za spremembe. IWW protest 4.6.2011 je to jasno napovedal.

Skupaj smo močnejši!

Mile Zukić
Alternativa Obstaja

Ni komentarjev:

Enourna blokada Luke Koper!!!