četrtek, 04. avgust 2011

Izjava podpore - Kolektiv Radikalnega izobraževanja

Kolektiv Radikalnega izobraževanja (REC) izraža vso podporo stavkajočim delavcem v Luki Koper. Zavedamo se, da to, kar se te dni dogaja v Kopru, ni samo partikularni upor proti izkoriščanju in teptanju delavskih pravic v Luki, temveč je univerzalni boj proti kapitalizmu in kapitalu, proti nepravični ureditvi sveta, proti strukturam, ki kreirajo obstoječe stanje. Hkrati je ta boj še toliko bolj dragocen, ker delavci ne pristajajo na umetne delitve na različne panoge, ki jim jih vsiljuje uprava, da bi uničila skupni delavski boj, temveč so s svojim bojem pokazali, kako se gradi konkretna solidarnost.

Danes smo vsi delavski razred in boj v Luki Koper je boj nas vseh: je boj proti prekarizaciji, proti fleksibilizaciji dela, proti nezajamčenemu dohodku za opravljeno delo, nečloveškim pogojem dela, odtujevanju in izkoriščanju.

Žerjavisti in pogodbeni delavci so v zadnjih dneh soočajo z načrtno de-politizacijo svojih zahtev, grozi jim odpuščanje, uprava pa poskuša stavko razbiti na vse mogoče podle načine. Zato kolektivno podpiramo in zahtevamo izpolnitev vseh njihovih zahtev ter ostro nasprotujemo vsem oblikam pritiskov na stavkajoče.

Ljubljana, 4.8.2011


Kolektiv Radikalnega izobraževanja

Ni komentarjev:

Enourna blokada Luke Koper!!!