nedelja, 11. september 2011

Razredni boj onkraj stavke

V soboto 10.09.2011 je ekipa [A]Infoshop-a v svojih prostorih na Metelkovi v Ljubljani organizirala srečanje in diskusijo z naslovom Razredni boj onkraj stavke.

Na diskusijo je bilo povabljenih več gostov iz Kopra in sicer predstavnik Sindikata IPS delavcev v Luki Koper Predrag Topić, predstavnik Sindikata žerjavistov Luke Koper Boris Bradač in predstavnik civilne iniciative Alternativa Obstaja Mile Zukić, ki je vse dni stavke aktivno podpirala delavce Luke Koper.
Poleg povabljenih gostov iz Primorske so v diskusiji aktivno sodelovali tudi drugi gosti in predstavniki organizacij, ki so podpirali stavko v Luki Koper (IWW-Nevidni delavci sveta, OSA Zasavje, Federacija za anarhistično organiziranje, Gibanje Mi smo Univerza in drugi).

Pogovor se je predvsem nanašal na poletno dogajanje v Luki Koper, ko je prišlo do odmevne stavke žerjavistov in delavcev IPS, ki je za osem dni ustavila edino slovensko pristanišče.

Predstavnik Sindikata IPS delavcev Predrag Topić je predstavil trenutna neuspešna pogajanja z upravo Luke Koper in je z obžalovanjem ugotavljal, da se Uprava Luke Koper ne drži dogovora, ki je bil sklenjen ob koncu stavke, da se nad delavci IPS po koncu stavke izvaja še večji pritisk in mobing, da nekatere stavkajoče delavce delodajalci od stavke naprej niso več klicali na delo in končno da je stanje danes, mesec dni po stavki slabše kot je bilo pred stavko. Zato obstaja velika verjetnost, da se v kolikor ne bo prišlo do premikov v pogajanjih, zopet ponovi "kapija" (stavka). Izpostavil je tudi, da po mesecu dni pogajanj v sindikatu ocenjujejo, da so se prenaglili s podpisom dogovora z Upravo Luke Koper o prekinitvi stavke, saj jih uprava še vedno podcenjuje in ne jemlje za enakopravne partnerje pri pogajanjih.
Podobno je izpostavil predstavnik Sindikata žerjavistov Boris Bradač, ki je omenil, da Uprava pripravlja in izobražuje rezervno armado žerjavistov, ki dobijo zaposlitev pod pogojem, da niso člani Sindikata žerjavistov, saj bi lahko ti delavci odigrali ključno vlogo v primeru nove stavke v Luki Koper, ker bi lahko na žerjavih nadomestili stavkajoče člane Sindikata žerjavistov.Čeprav se na prvi pogled zdi, da je rezultat stavke grenko-sladkega priokusa, so gosti vendarle izpostavili, da gre za pomemben korak, saj kljub temu, da ni prišlo do nekih radikalnih sprememb, je že dejstvo, da so se postavili temelji, ki omogočajo lažjo nadaljnjo samoorganizacijo delavcev pri podizvajalcih in so se postavili temelji, ki so izjemno pomembni za nadaljni boj delavcev (saj bodo preko kolektivne pogodbe lahko nastopali skupaj in bili formalno zaščiteni pred zlorabami podizvajalcev). Poleg tega ne gre pozabiti dejstva, da so se prvič na stavki v Sloveniji povezali delavci in intelektualci ter širša mreža podpornikov, in tako se je stkala močna solidarnostna vez med stavkajočimi delavci in njihovimi podporniki (različne civilne iniciative, društva, organizacije, gibanja, akademiki,.), kar pa je tudi edina pot za dosego širših družbenih sprememb v Sloveniji in širše. Navsezadnje pa je velik uspeh delavcev IPS tudi v tem, da so se kljub ogromni razpršenosti (43 različnih delodajalcev) samoorganizirali in so z ustanovotvijo Sindikata IPS ter stavko dosegli, da se jih je začelo obravnavati kot legitimne zastopnike najbolj izkoriščane delovne sile v Luki Koper.

Diskusija je izpostavila tudi precedenčne primere solidarnosti med delavci in sicer najprej med žerjavisti in IPS-ovci, ki se zavedajo, da močno delavstvo v Luki pomeni lažje doseganje delavskih pravic ter nato še čezmejna solidarnost med delavci iz drugih luk (Trst, Rijeka), saj so bili predstavniki delavcev teh dveh luk vsakodnevno v prvih vrstah stavke v Luki Koper. Poleg tega je zanimivo omeniti dejstvo, da so predstavniki sindikatov teh dveh sosednjih luk opozorili svoje uprave, da solidarnostno ne bodo sprejeli v svojo luko nobene ladje, ki bi želela pretovoriti svoj tovor namesto v Kopru, v eni izmed njihovih luk in da jih bodo solidarnostno bojkotirali.

Tako gosti kot tudi predstavniki različnih organizacij so obsodili vlogo t.i. "žutih" sindikatov, torej tistih uradnih sindikatov, katerih šefi vse prevečkrat gledajo le na lastne koristi in so zlizani z upravami, pozabljajo pa na delavce? Izpostavila se je izjemno negativna vloga predstavnikov Sindikata pristaniških delavcev (Gašper Mislej, Davorin Petaros), ki stavke ni podprl, oziroma se je oklepal retorike, ki jo je uporabljala Uprava Luke Koper, ter je kot tak povsem zatajil in je izdal poslanstvo zaradi katerega sploh obstaja. Predstavniki tega sindikata ne samo, da so izdali delavske vrednote, temveč so celo s poizkusi diskreditacije stavkajočih delavcev, diskreditacije Sindikata žerjavistov in Sindikata IPS ter navsezadnje s poizkusi diskreditacije delavskega direktorja Matjaža Stareta, ki je javno podprl stavko, sodelovali z roko v roki z Upravo Luke Koper in so za njih opravljali umazane posle. Sodelujoči na razpravi so se strinjali, da so za trenutno slabo stanje delavstva v Sloveniji v veliki meri odgovorni prav taki in podobni sindikati, ki teptajo ideje solidarnosti med delavci in delavske vrednote ter pravice, ki so jih delavci skozi težke razredne boje skozi večdesetletij izborili.

Zbrani aktivisti in predstavniki različnih organizacij so se na koncu strinjali s tem, da bodo v primeru nove stavke v Luki Koper delavcem nudili vso razpoložljivo podporo in jih bodo tudi fizično podprli in spremljali pred Luko Koper vse dni stavke, tako kot so jih spremljali že na prvi stavki.

Civilna iniciativa Alternativa Obstaja je vse zbrane organizacije, iniciative, akademike in podpornike pozvala, da se kaj kmalu zopet pridružijo delavcem na "kapiji" pred Luko Koper v nov razredni boj, do dokončne zmage.

Mile Zukić

Ni komentarjev:

Enourna blokada Luke Koper!!!