četrtek, 13. oktober 2011

Izjava skupščine 15o (sprejeta v SC Rog 12. oktobra 2011)

Posamezniki in posameznice, delavska in družbena gibanja, kolektivi in iniciative, ki smo se zbrali na skupščini pred 15. oktobrom, dnevom, ko gremo povsod po svetu na ulice enotni za spremembo, sprejemamo naslednjo izjavo. Ker nima nihče copy right nad 15o, ne govorimo v imenu vseh, ampak želimo prispevati k skupnemu gibanju.Smo del 99%. Smo tisti, ki proizvajajo družbeno bogastvo in smo se odločeni upreti nenehnemu razlaščanju in potiskanju v kot. Zato bomo v soboto del vstaje globalne generacije proti sistemu izkoriščanja.Uprli se bomo finančnemu kapitalizmu, ki razlašča skupno bogastvo in ga pretaka v žepe 1%. Finančni kapitalizem so finančne institucije, kot so banke, borze, finančni trgi in finančna industrija, oligarhi in tajkuni, izkoriščevalski gopodarji, predsedniki uprav ter politični razred, partitokracija in sistem predstavniške “demokracije”. Vsi vsiljujejo isto logiko odtujevanja, ki je pripeljala do tega, da je za večino na tem planetu trenutno stanje nevzdržno.V soboto bomo odločno zavrnili diktate bank, finančnih trgov, nacionalnih in evropskih politikov ter evrokratov, ki zahtevajo, da plačamo krizo, ki je nismo povzročili. Uprli se bomo enoumju in dogmi, da je izhod iz krize dokapitalizacija bank in finančnih trgov na račun že tako ali tako oslabljene države blaginje. Spreminjanje ti. perifernih evropskih držav v ubožnice kaže, da to ni rešitev. Politike zategovanja pasov dajejo prednost privatnim ekonomskim in finančnim interesom, ki so odgovorni za ekonomske procese, ki so nas pripeljali v aktualno krizo.Obstaja alternativa in drug izhod iz krize, ki je dokapitalizacija skupne blaginje. Ta pomeni, da izvijemo skupno in skupno blaginjo iz zadušljivega prijema nenehnega privatnega razlaščanja. Kot proizvajalci družbenega bogastva ne moremo zadovoljevati svojih potreb z bornimi mezdami kot prekerni in popdplačani delavci in delavke in z zadolževanjem. Izobrazba, znanje, stanovanje, zdravje, okolje, dohodek, mobilnost... morajo postati brezpogojna pravica, del vsem dostopne skupne blaginje.V soboto bomo zato postavili temelje osvobodilnega gibanja, ki se bo brezkompromisno zoperstavilo vsem poskusom uvajanja politik zategovanja pasov in ki bo izborilo skupno blaginjo kot okvir zadovoljevanja potreb današnje generacije proizvajalcev družbenega bogastva. Osvobodilno gibanje bomo gradili po principih neposredne, bazične, participativne demokracije, horizontalno in mrežno, v skupnem boju z evropskimi in globalnimi gibanji.Pozivamo vse, da se nam v soboto pridružijo ob 15. uri na Kongresnem trgu. Destigmatizirajmo našo revščino in brezperspektivnost. Zanju nismo krivi sami, ampak pohlep in razlaščanje, ki sta značilna za finančni kapitalizem. Obenem pozivamo, da gremo onkraj golega pričevanja o težavah in socialni nepravičnosti in da zgradimo odločno družbeno opozicijo, ki bo izborila skupno prihodnost.Zato pozivamo, da se v čim večjem številu udeležimo teach in na izbrani banki v obliki osebnih pritožb proti nasilju finančnega kapitalizma, s katerim bomo pozvali na 15o. Prav tako pozivamo, da po zborovanju na Kongresnem trgu zasedemo trg pred izbrano finančno institucijo zato, da skozi akcije in diskusije postavimo temelje našemu osvobodilnemu gibanju. Obenem pozivamo k odprtem zborovanju koprskega dela skupščine 15O pri krožnem križišču ob tržnici, kjer se bo odprlo lokalizirano polje diskusij in akcije.Danes vstaja globalna generacija povsod po svetu in zmagali bomo!Dokapitalizirajmo ljudi, ne banke!Nihče nas ne predstavlja!

Udeleženci in udeleženke skupščine 15o

IWW (Nevidni delavci sveta)

Sindikat žerjavistov pomorskih dejavnosti

Socialni center Rog

Alternativa Obstaja

Ni komentarjev:

Enourna blokada Luke Koper!!!