sreda, 28. marec 2012

Bivša dekanja se opira roba klifa!

Po rektorjevi razrešitvi zdaj že bivše dekanje Fakultete za humanistične študije Koper Vesne Mikolič 25.3.2012 se le ta skuša opreti še zadnje slamke na robu klifa. Njen zdrs s klifa je neizbežen, zato skuša v imenu "Akademskega zbora" in v sodelovanju z oprodami (Aleš Erjavec & Co.) rešiti svojo razgaljeno rito. Pri tem se dekanja poslužuje metod Ludvika XIV. »L'etat, c'est moi« in skuša akademskemu zboru vsiliti izjavo njene podpore in tako od svojih zaposlenih in članov akademskega zbora (AZ) pričakuje, preko "korespondenčne seje" akademskega zbora, izrazitev podpore s tem, da člani AZ obkrožijo v odgovoru, da soglašajo, ne soglašajo oziroma so vzdržani do te konkretne zadeve (spodaj prilagamo pismo, ki kroži med člani Akademskega zbora).

Sprašujemo se ali je bivša dekanja dementna, opravilno nesposobna, šizofrena ali le tako preračunljiva in podla, ko se sklicuje v svojem lastnem pismu podpore, da ji je bilo kršeno načelo zaslišanja prizadete strani, preden jo je rektor razrešil, ko se sklicuje na načelo stopnjevitosti ukrepov in na načelo sorazmernosti ukrepa, pri tem pa je še pred dvemi leti sodelovala in direktno vodila politično kadrovsko čisto na FHŠ in nobenemu od odpuščenih ni bil ponujen zagovor, ni nihče razmišljal o stopnjevitosti ukrepov in se nobeden še najmanj pa bivša dekanja ni spraševala o sorazmernosti ukrepa.

Upravičeno se lahko vprašamo, kako daleč še misli iti bivša dekanja in kdaj bo nehala posegati v dostojanstvo svojih sodelavcev in ali se zaveda, da je univerza kritično-refleksivno okolje, ki dopušča vsem sodelujočim akterjem ustvarjanje lastnih kritičnih mnenj, ki se ne ujemajo vedno z mnenjem vodstva in kdaj bo nehala vsiljevati akademikom in članom AZ že v naprej pripravljene izjave "potrjevanja podložnosti in pokornosti", ki so nastale za podporo dekanji v dekanatu fakultete? Take metode so nam znane iz časov najhujših totalitarizmov!

Upamo, da bodo akademiki na FHŠ premogli toliko razuma in razsodnosti in ne bodo podlegli tem ukrepom in bodo zavrgli predlagano izjavo, kot sprevrženo in neutemeljeno. Izjave trenutnega Študentskega sveta FHŠ v podporo bivši dekanji, ki ga vodijo študenti, ki so nastopili v funkcijo po nezakoniti s strani vodstva FHŠ vodene razrešitve prejšnje sestave Študentskega sveta FHŠ , ki se je odločno uprla kadrovskim čistkam iz leta 2009 in 2010 in je bila oster nasprotnik vodstva FHŠ, ne jemljemo resno, saj gre za študente, ki niso zmožni razsodnega racionalnega mišljenja in so od prvega dne nastopa funkcije vodljivi s strani vodstva FHŠ.

Celotni zadevi prilagamo tudi pismo rektorja in ponarejena pooblastila dekanje, ki dokazujejo, da je dekanja presegla svoje pristojnosti in da se je poslužila njej že znanih prijemov in metod še iz časov kadrovske čiste iz leta 2009 in 2010 (manipulacije, ponarejanja, prekoračenja pooblastil itd.). Rektor je v izjavi za javnost bil jasen ko pravi : "eden od razlogov za razrešitev Mikoličeve tudi zaščita dobrega imena Univerze na Primorskem in preprečitev nematerialne in materialne škode, ki bi lahko nastala zaradi zlorabe pristojnosti in podeljenih pooblastil pri poslovanju fakultete."

Še je upanje za Univerzo na Primorskem!

Alternativa Obstaja


Priloge :


Spoštovani člani in članice Akademskega zbora UP FHŠ,

vabim vas, da se udeležite korespondenčne seje Akademskega zbora, ki bo

potekala od danes, srede, 28. 3. 2012, od 13. ure,

do četrtka, 29. 3. 2012, do 18. ure.

Dnevni red:

1. Izjava Akademskega zbora UP FHŠ ob razrešitvi dekanje s strani rektorja.

V prilogi vam pošiljamo izjavo, ki bi jo sprejeli kot Akademski zbor UP FHŠ v zvezi z razrešitvijo dekanje s strani rektorja. Pojasnila na obtožbe, navedene v odločbi, je dekanja obrazložila na 2. izredni seji Akademskega zbora UP FHŠ.

Prosimo, da spodaj s podčrtanjem označite svoje soglasje ali nesoglasje z izjavo in posredujete elektronsko sporočilo nazaj na naslov dekanat@fhs.upr.si v času trajanja korespondenčne seje Akademskega zbora UP FHŠ.

Lepo vas pozdravljam,

prof. dr. Aleš Erjavec,

predsednik Akademskega zbora UP FHŠ

SOGLAŠAM

NE SOGLAŠAM

VZDRŽAN SEM

z izjavo Akademskega zbora UP FHŠ ob razrešitvi dekanje s strani rektorja.


IZJAVA AKADEMSKEGA ZBORA UP FHŠ OB RAZREŠITVI DEKANA FAKULTETE

  1. Akademski zbor UP FHŠ želi s to izjavo zaščititi avtonomijo članice in funkcijo dekana članice. S pričujočo razrešitvijo se uvaja nevaren precedens v odnosu med rektoratom in članico, saj je unikum tako na nivoju UP kakor tudi v širšem slovenskem in mednarodnem prostoru. Opozarjamo, da je v kratkem mandatu rektorja, po poseganju rektorja v redne procedure oblikovanja vodstva na drugi članici, to že drugi tovrstni izredni ukrep.

  1. Odločbo o razrešitvi in odvzemu pooblastila dekanu odločno zavračamo, ker so bili ob njenem sprejemanju kršeni najosnovnejši proceduralni standardi, ki bi ji zagotovili legitimnost:

a) kršeno je bilo načelo zaslišanja prizadete strani (audiatur et altera pars). Le če bi rektor od dekanje zahteval pojasnila v zvezi z navedenimi očitki, bi vzpostavil pogoje, v katerih se relevantna dejstva objektivno ugotovijo;

b) kršeno je bilo načelo stopnjevitosti ukrepov. Če bi rektor po ustrezno raziskani situaciji vseeno presodil, da je potrebno ukrepati, bi moral uporabiti najprej milejše ukrepe, zlasti pa bi moral postaviti rok za odpravo domnevnih nepravilnosti;

c) kršeno je bilo načelo sorazmernosti ukrepa. Razrešitev in odvzem pooblastila je ekstremni ukrep, ki je povsem neprimeren v razmerah, ko spričo radikalnega zmanjševanja sredstev članici vodstvo objektivno ni imelo možnosti za celostno finančno sanacijo. Neprimernost ukrepa je razvidna tudi ob okoliščini, da je oblikovanje strategij za izhod iz situacije v polnem teku. Za ta prizadevanja vodstva je rektor vedel, saj se je ravno zaradi tega nameraval udeležiti predstojniškega kolegija in senata UP FHŠ naslednji teden. Nesorazmernost ukrepa je razvidna tudi iz okoliščine, da je bil uporabljen tik pred rednim iztekom dekanjinega mandata, ko bi se po redni poti izoblikovalo novo vodstvo fakultete.

Akademski zbor UP FHŠ nima niti ustreznih podatkov niti pristojnosti, da bi se vsebinsko opredeljeval do očitkov dekanji. Toda neomajno mora vztrajati na formalni korektnosti in legitimnosti posegov v strukturo fakultete. Ta odločba ne zadeva le konkretne osebe, pač pa tudi simbolno mesto fakultetne avtonomije in njeno akademsko dostojanstvo.

  1. Akademski zbor UP FHŠ od rektorja Univerze na Primorskem zahteva, da v roku treh dni pojasni in prekliče sprejeto odločitev. V nasprotnem primeru bomo uporabili vse instrumente za presojo odgovornosti rektorja za uporabo takšnega ukrepa proti članici.

  1. Akademski zbor UP FHŠ s to izjavo poziva tudi druge članice UP, da podvzamejo ukrepe za zaščito svoje avtonomije, ki ob vpeljavi take rektorjeve prakse ni več samoumevna.

  1. Akademski zbor UP FHŠ poziva rektorja UP, da kot odgovorna oseba UP in v skladu s svojimi pristojnostmi in obveznostmi ter ob upoštevanju večletnega težavnega položaja UP FHŠ ukrepa na tak način, ki bo članici pomagal prebroditi finančne težave.

  1. Akademski zbor UP FHŠ opozarja, da je rektor Univerze na Primorskem z izvedenim ukrepom škodil ugledu Univerze na Primorskem in okrnil njeno akademsko celovitost.

Akademski zbor UP FHŠ, v Kopru, 28. marca 2012Poslano :


dekanat@fhs.upr.si
Kp: gorazd.bajc@fhs.upr.si,
sandra.basic.hrvatin@fhs.upr.si,
valentina.brecko.grubar@fhs.upr.si,
milan.bufon@fhs.upr.si,
rada.cossutta@fhs.upr.si,
neva.cebron@fhs.upr.si,
lucija.cok@fhs.upr.si,
darko.darovec@fhs.upr.si,
goran.filipi@fhs.upr.si,
matej.gabrovec@fhs.upr.si,
anton.gosar@fhs.upr.si,
mitja.gustin@fhs.upr.si,
aleksej.kalc@fhs.upr.si,
simon.kerma@fhs.upr.si,
borut.klabjan@fhs.upr.si,
vlado.kotnik@fhs.upr.si,
gregor.kovacic@fhs.upr.si,
kristof.jacek.kozak@fhs.upr.si,
karmen.medica@fhs.upr.si,
darja.mihelic@fhs.upr.si,
vesna.mikolic@fhs.upr.si,
helena.motoh@fhs.upr.si,
aleksander.panjek@fhs.upr.si,
egon.pelikan@fhs.upr.si,
joze.pirjevec@fhs.upr.si,
rado.pisot@fhs.upr.si,
marjan.ravbar@fhs.upr.si,
drago.rotar@fhs.upr.si,
irena.rozman@fhs.upr.si,
masa.sakara@fhs.upr.si,
mateja.sedmak@fhs.upr.si,
peter.sekloca@fhs.upr.si,
sonja.starc@fhs.upr.si,
andrej.studen@fhs.upr.si,
rok.svetlic@fhs.upr.si,
lenart.skof@fhs.upr.si,
alenka.svab@fhs.upr.si,
mojca.tercelj@fhs.upr.si,
polona.tratnik@fhs.upr.si,
andraz.tersek@fhs.upr.si,
samo.uhan@fhs.upr.si,
tomislav.vignjevic@fhs.upr.si,
jonatan.vinkler@fhs.upr.si,
marta.verginella@fhs.upr.si,
barbara.zorman@fhs.upr.si,
nives.zudic.antonic@fhs.upr.si,
paula.zupanc@fhs.upr.si,
ernest.zenko@fhs.upr.si,
salvator.zitko@zrs.upr.si

Ni komentarjev:

Enourna blokada Luke Koper!!!