nedelja, 15. april 2012

Pismo dr. Braca Rotarja, komentar k dogajanju na UP FHŠ v zvezi z odstavitvijo dekanke Vesne Mikolič

Dr. Drago Rotar
red. prof. in znanstveni svetnik
UP FHŠ
po čistki leta 2010 odstopil
kot podpredsednik AZ UP FHŠ,
kot član Senata UP,
kot član KIN UP FHŠ in UP.

Koper, 13. aprila 2012

Odgovor na >Vabilo na 2. Izredno sejo Akademskega zbora UP FHŠ Koper<


Moje mnenje in stališče v zvezi z dogajanjem na UP, povezanim z UP FHŠ, je naslednje:
V zadnjih dneh se nisem utegnil posvečati težavam, s katerimi se sooča vodstvo UP FHŠ in njegovi člani v prizadevanju, da bi se iz zatiralcev in preganjalcev prelevili v rahločutne zatirance pod knuto krutega rektorja Marušiča, o katerem so že med rektorskimi volitvami prizadevno razširjali različne govorice in namigovanja, med drugim tudi to, da gre za sovražnika humanističnih znanosti, ki bo zatrl >njihovo< oporišče UP FHŠ s posadko in poveljstvom vred. Rektorjevi ukrepi zoper kršitelje pristojnosti, mentalne nasilneže in predelovalce uradnih papirjev - relativno prijazni po mojem mnenju - naj bi dokazovali, da se zle napovedi uresničujejo.

Toda otožna podoba trpečih humanistov ima že na prvi pogled (za drugi, tretji, četrti itn. pogled naj poskrbijo strokovnjaki za te poglede) kar nekaj usodnih razpok:
1. UP FHŠ se je pod dosedanjim, danes malce okrnjenim vodstvom iz obetajoče nove institucije na področju humanističnih in družbenih znanosti (seveda ob številnih >uglednih< in >kompetentnih< botrih v državnih službah, >politiki< in >gospodarstvu<) preobrazila v pokopališče teh znanstvenih disciplin v t. i. aplikativnih kombinacijah nekakšnih fragmentov (>študijih<), v katerih pa v resnici ni aplicirana nobena znanstvena disciplina niti noben fragment take discipline, ampak zgolj domnevno konjunkturen up to dating na domačijski podlagi (npr. bolonjska reforma na način Blut und Boden, v katero je vodstvo planilo brez odpora, še preden je bila zapovedana, in mahaje z repom pričakovalo pohvalo stričkov in tetic v vladi). UP FHŠ ima komaj kaj opraviti s humanističnimi in družbenimi znanostmi in nikakor ni njihovo oporišče ali institucija, ravno narobe: je institucionalno mesto, kjer te znanosti sistematično izginjajo in ostajajo prazna imena. Pri obrambi UP FHŠ potemtakem ne gre ne za obrambo znanstvene domene ne za obrambo znanstvene institucije, ampak za obrambo privilegijev klientelnega vodstva in razmerja med klienti in uzurpatorji moči v instituciji. Le v povsem skrivenčenih razmerah tranzicijske politike, v kateri so politični prostor okupirale vsakršne klike, ki ubogajo svetovne centrale neoliberalne moči oz. frakcije v njih, je mogoče, da se zatiralci izdajajo za zatirane - včasih se jim pač zgodi, da neka njim sovražna klika ogrozi njihove uzurpirane privilegije - in zahtevajo (in izvabijo) kolektivno podporo zatiranih, da bi te privilegije ohranili.
2. Vodstvo UP FHŠ (z dekanko ali brez nje) ne upošteva temeljnega pravila univerzitetne institucije, na kateri je lahko sestavljeno zgolj iz članic in članov univerzitetnega kolegija, ki začasno opravljajo dela, za katera so jih izbrali kolegice in kolegi - in nič več. Pravkar pa sta za g. Mikolič, sicer amatersko razlagalko Zakona o delovnih razmerjih in odstavljeno zaradi že leta v oči bijoče nesposobnosti, v izdelavi status in lik levičarske trpinke, ki da jo preganjajo kruti desničarji v osebi rektorja Marušiča, saj je nekoč podpisala neko peticijo, predvsem pa se v deželah, kakršna je naša, >prijatelji< izbirajo gleda na - domnevne ali ne - sovražnike, realnost dejanj, obnašanj, dela pa ne obstaja v tej logiki ravbarjev in žandarjev. Rektorjevi posegi, čeprav so ostri in nemara celo ne brez sleherne napake, zgolj sankcionirajo obstoječe stanje in izgubijo veliko arbitrarnosti, če upoštevamo dejstvo, da so namenjeni instituciji, ki se zgolj pretvarja, da je univerzitetna, in ljudem, ki so nosilci tega pretvarjanja že s tem, da so si prisvojili moč odločanja na podlagi neznanstvenih kompetenc (točkovanj, politično-ideoloških navezav, članstva v >ekonomskih< in družinskih klientelah ali zavezništva z njimi, ki omogoča prisotnost docela neznanstvenih interesov teh klientel v univerzitetni instituciji pod krinko sodelovanja z neposrednim družbenim okoljem - a ni ostalo zgolj pri tem). Nemara pa res mislijo, da je to, kar počnejo, npr. nabiranje točk po hišnih postopkih in kriterijih, znanstveno delo? Ta domneva bi zares segla predaleč. A v tej deželi videzov je večina reči predaleč, onkraj roba rudimentarne pameti.
Rektor je z odstavitvijo in zmanjšano zaposlitvijo dosedanje dekanke prekršil tudi nenapisano, a dosledno upoštevano lokalno (>slovensko<) pravilo, ki veleva, da je za vsakogar, ki se je prek zvijačnosti, venalnosti, koruptibilnosti, nasilnosti itn. dokopal do vodilnega mesta, treba po stečaju, krahu, koncu mandata itn. najti ekvivalenten položaj, najbrž zato, da destrukcija družbe ne bi zastala.
Vodstvo UP FHŠ v >svoji< instituciji je vzpostavilo nepremostljivo segregacijo, ki se ji ni odpovedalo niti v tem trenutku, ko je menda v stiski: >Spoštovane predavateljice in predavatelji ter študentke in študenti UP FHŠ< sicer vodstvu prav pridejo, kadar je treba organizirati kak stampedo, linč (nekaj več kakor 50 >kolegialnih< podpisov članov AZ pod vodstvom Aleša Erjavca v podporo vodstvu in obsodbo - nekakšen obrekovalski lovopust - odpuščenih oz. nagnanih po končani čistki leta 2010) ali >množično podporo< (60 podpisov članov istega korpusa pod predsedovanjem iste osebe v podporo >njihovi< dekanki, ki jo sicer na vsakem koraku obrekujejo, in zoper ukrepe novega rektorja), niso pa vredni niti toliko, da bi jim vodstvo poslalo svoj >ugovor<, sicer poslan rektorju, in >Izjavo Senata UP FHŠ<, ki jo je vodstvo razposlalo politikom >v vednost< (seveda ne z namenom, da bi ti malo posočustvovali in potarnali, in niti ne zato, da bi utrdili avtonomijo fakultete), naslovilo pa na rektorja in Senat UP. Glasovalce je vodstvo najbrž oralno vendarle nekako seznanilo na 2. izredni seji AZ in jim tako otežilo razmislek.
3. Nemara je rektorjev ukrep (imenovanje osebe, ki ni članica vodstva UP FHŠ in temu vodstvu ni dobro znana - ni članica klientele, za v. d. dekana) drastičen, vsekakor pa je manj drastičen od prisilne uprave ali stečaja. Problematičen bi bil, če bi UP FHŠ bila zares univerzitetna institucija, kar pa niti od daleč ni ne po vodenju, ne po interpersonalnih odnosih, ne po kvalificiranosti učiteljev in ne po odnosu do študentov. Bržčas je ukrep posebno moteč, ker bo omogočil (jamstva seveda ni) kolikor toliko nepristransko preiskavo poslovanja dosedanjega vodstva UP FHŠ (kljub vnetemu čiščenju arhiva, ki so ga pred kratkim zaznali nekateri obiskovalci dekanata UP FHŠ, so se neodstranjeni izvodi >umaknjenih< dokumentov neogibno ohranili na več vodstvu nedosegljivih mestih). Podpiranje vodstva UP FHŠ je pravzaprav podpiranje netransparentnega vodenja in poslovanja in tistega, kar je za netransparentnostjo skrito.

Brez upanja, da bo dekanat UP FHŠ poskrbel, da bo to besedilo prišlo do članov AZ UP FHŠ, a s kancem bržčas iluzornega upanja, da utegne iz te Herschafts Dämmerung nastati kaj vsaj kolikor toliko normalnega in vsaj za silo znanstveno legitimnega (o legalnosti v nastajajočih razmerah je nesmiselno govoriti).

Drago Rotar.

V vednost:
Rektor
Nekateri leta 2010 očiščeni sodelavci UP FHŠ

V objavo:
Blog Alternativa obstaja
Blog Braco Rotar

Ni komentarjev:

Enourna blokada Luke Koper!!!