četrtek, 03. maj 2012

Vabljeni na ANARH 2012

ANARH 2012

Dnevi avtonomne politike in kulture

25. in 26. maj 2012, Pekarna – Maribor


Federacija za anarhistično organiziranje letos ponovno pripravlja dneve avtonomne politike in kulture, ki so se lani pod imenom Anarh prvič izvedli v Delavskem domu Trbovlje. V skladu z idejami decentralizacije se letos lokacija dogodka seli v Maribor.

Namen prireditve in razlogi za njeno organizacijo se od lani niso bistveno spremenili. Prav tako ne okoliščine, ki so te odločitve spodbudile. Zdi se, da je izvleček iz lanskoletne najave dogodka še bolj primeren danes:
“Vsesplošna kriza, ki razjeda današnjo družbo, ni posledica umazanih iger nekaterih pokvarjenih posameznikov, temveč je direktna posledica samega kapitalizma, še toliko bolj izrazito v njegovi neoliberalni izvedbi. Prinaša kronično negotovost, saj zmanjšuje socialne pravice, spodbuja brezbrižno izkoriščanje in tako krepi socialne razlike in revščino. Zato smo prepričani, da so potrebne široke in korenite družbene spremembe! V skladu s tem prepričanjem je postavljen tudi namen prireditve: po eni strani bo to še ena priložnost za poglobitev stikov in sodelovanja med obstoječimi avtonomnimi skupinami in našimi zavezniki ter po drugi strani način predstavitve anarhističnih idej vsem zainteresiranim in širši javnosti. Anarh želi odpreti javni prostor, kjer bo mogoča razprava o pomembnih vprašanjih in kjer bodo lahko različne pobude iskale skupne točke za gradnjo alternativ v prihodnje.

Spodaj objavljamo okvirni program, ki pa ga bomo s podrobnostmi in zadnjimi premiki sproti obnavljali. Isto velja za spisek skupin in distribucij, ki bodo na prireditvi prisotne.
ANARH je prostor, ki je namenjen tudi vam: zato vas vabimo, da se nam s svojimi predlogi, idejami in materiali pridružite! Vse potrebne informacije dobite, če nas kontaktirate:
  • Email: info [at] a-federacija.org
Program prireditve (še ne dokončan!):

Petek, 25. maj 2012

17:00

Otvoritev sejma neodvisne produkcije

S svojimi materiali se bodo predstavili domači in tuji anarhistični in drugi avtonomni založniki, distribucije in skupine | knjige, časopisje, druge publikacije in materiali
Pridružite se sejmu s svojimi materiali!

17:00 - Predstavitev knjige in pogovor z avtorjem:

FRANC VEZELA: Jaz tebe, ti mene, Društvo eksperimentalne umetnost Slovenija, 2012

20:00 - Predstavitev knjige in pogovor z avtorico:

MARTA GREGORČIČ: Potencia: samoživost revolucionarnih bojev, Založba *cf, 2011

22:00 - Koncert glasbenih skupin:

NE GNJAVI (Maribor) in NO RULES (Tuzla)

24:00 - DJ program

 

Sobota, 26. maj 2012

10:00 - Otroška predstava:

»ČEZ DRN IN STRN« (avtorja: Estela Žutić in Gilles Duvivier)

13:00 - ACERBIC DISTRIBUTION: Predstavitev projekta in nekaterih novih knjig v ponudbi

15: 00 - Predstavitev knjig in pogovor z avtorjema

TAJA KRAMBERGER in DRAGO BRACO ROTAR: Nevidne evidence: Misliti idola tribus, Sophia, 2012 ter Misliti družbo, ki (se) sama ne misli, Sophia, 2010

17:00–19:00 - Javna diskusija / delavnica

RADIKALNO SINDIKALNO ORGANIZIRANJE

20:00 - Predstavitev knjig in pogovor z avtorjem

ŽIGA VODOVNIK: Anarhija vsakdanjega življenja: zapiski o anarhizmu in njegovih pozabljenih pritokih, Sophia, 2010 ter Antologija anarhizma (ur.: Žiga Vodovnik), Krtina, 2011

22:00 - Glasbeni program

———————————

+ LJUDSKA KUHINJA, GRAFITERSKA IN ŽONGLERSKA DELAVNICA, DGR DELAVNICA, BREZPLAČEN CAMP…

Na sejmu neodvisne produkcije bodo s svojimi materiali med drugim prisotni naslednji založniki, distribucije in skupine:
  • Založba Avtonomija (Slovenija)
  • Federacija za anarhistično organiziranje FAO (Slovenija)
  • Acerbic Distribution (Slovenija)
  • Deep Green Resistance (Slovenija)

Ni komentarjev:

Enourna blokada Luke Koper!!!