petek, 18. maj 2012

Nagovor v. d. dekana UP FHŠ Gorazda Drevenška - "Zavračam lažne informacije, ki namigujejo na možnost ukinitve UP FHŠ"

Spoštovane študentke in študenti, cenjene kolegice in kolegi!
V zadnjem času se je naša fakulteta, UP FHŠ, znašla v nemirnih, celo kritičnih razmerah. Zaradi mednarodne gospodarske krize, ki močno vpliva tudi na Slovenijo, se razpoložljiva finančna sredstva za financiranje slovenskih univerz in visokih šol občutno manjšajo. Že tako splošno težavno situacijo sta še dodatno zapletla negospodarno ravnanje prejšnjega vodstva UP FHŠ in pomanjkanje jasne vizije razvoja fakultete, ki bi omogočala vsebinski razvoj študijskih programov in hkratno trajno finančno vzdržnost. Poudariti želim tudi, da zaradi povezave ZRS - FHŠ v preteklih letih ni prišlo do razvoja učinkovite znanstveno-raziskovalne dejavnosti na fakulteti. Tako so se sredstva, ki bi sicer ostala na FHŠ in omogočala normalno poslovanje, odlivala na ZRS, kjer je raziskovalno umeščena večina učiteljev FHŠ. Takšno stanje je za FHŠ škodljivo.
Pravica nosi s sabo tudi težo odgovornosti. Zato je rektor Univerze na Primorskem, prof. dr. Dragan Marušič, aprila letos sprejel odločitev, da je treba začeti z aktivnim reševanjem nakopičenih problemov in rešiti fakulteto iz za preživetje nemogoče situacije. Rektor je presodil, da z istimi ljudmi, ki so fakulteto v osmih letih vodenja pripeljali na rob obstoja, ter z enakim načinom upravljanja, ni mogoče narediti nujnih sprememb, ki bodo omogočile dvig kvalitete študija in dolgoročni razvoj humanistike na Univerzi na Primorskem. Človečnost in humanistika sta namreč moralni in znanstveni temelj vsake kvalitetne univerze.
Zato si od imenovanja naprej prizadevam za: a) čimprejšnje finančno stabiliziranje poslovanja fakultete; b) ohranitev študijskih programov in vseh zaposlenih; c) dvig kvalitete študija in d) razvoj lastne raziskovalne dejavnost v polnem pomenu besede.
Poudariti želim, da so vse moje odločitve in aktivnosti usmerjene k temu, da bodo vsi vpisani študenti FHŠ končali svoj študij na še boljši fakulteti, kot je FHŠ ta trenutek. Odločno zavračam vse zasebno in/ali javno izrečene lažne informacije, ki namigujejo na možnost ukinitve UP FHŠ. Fakulteta je bila ustanovljena s posebnim zakonom, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije, in ta zakon državo zavezuje, da zagotovi vse pogoje za nemoteno izvajanje študijskih aktivnosti na naši fakulteti.
Želim in vabim, da vsi skupaj, ob medsebojnem spoštovanju in zaupanju, združimo moči in usmerimo kurz ladje FHŠ v smeri odlične fakultete, ki bo pomemben nosilec človečnosti v okviru vrhunske internacionalizirane žepne Univerze.
Izr. prof. dr. Gorazd Drevenšek, v. d. dekana UP FHŠ

Ni komentarjev:

Enourna blokada Luke Koper!!!