četrtek, 24. maj 2012

Javno pismo v odgovor predsedniku Študentskega sveta UP FHŠ zavoljo njegovega odziva na nagovor v.d. dekana


Popolnoma nedopustno je to, da nek izvoljeni predsednik Študentskega sveta tako neargumentirano obtožuje in celo laže ter se spreneveda, kakor to počne Seit Demiri. Fakulteta za humanistične študije Koper že nekaj let tone prav zaradi tovrstnih anti-intelektualnih obrekovalcev.

To, da je Seit Demiri predsednik Študentskega sveta UP FHŠ že drugi mandat zapored nikakor ne poveča veljave njegovih besed in trditev. Demiri uporablja klasičen primer zmotne logike, natančneje argumenta iz avtoritete, ki utemeljuje, da je neka trditev resnična, ker tako pravi velik močan fant. Tovrstnega pisanja si seveda ne bi privoščil noben resen, načitan študent humanistike. Resničnost trditve naj bi slonela na logiki in dokazih, ne pa na avtoriteti oziroma mišični masi predsednika, ki jo promovira. Tovrsten način pisanja in ne-podkrepitve trditev je značilen za cel niz besedil, ki jih je v preteklem času v javnost lansiral sam Seit Demiri ali pa Študentski svet, kateremu predseduje.

UP FHŠ posluje negospodarno in nesporno nima jasne vizije za prihodnost, slednjo trditev sem že večkrat v preteklosti utemeljeval, to so tvorno in argumentirano počeli tudi številni kolegi in kolegice znotraj več sestav študentskih svetov, različnih neformalnih samoorganiziranih skupin študentov, pa navsezadnje tudi plenuma FHŠ.

V nadaljevanju, takoj po intenzivnem tečaju argumentacije retorike, bi se Seit Demiri morebiti lahko pozanimal o tem, kdo je prinesel največjo doto ob ustanovitvi primorske Univerze; koliko je bilo teh rednih profesorjev, ki so odigrali ključno vlogo? Ali morebiti ni res, da je eden izmed teh tudi dr. Drago Braco Rotar, ena izmed žrtev izključevalnega in zgrešenega vodenja fakultete polpreteklega vodstva?

In če smo zares odkriti, si lahko upamo tudi trditi, da je edina oseba v krajši zgodovini, ki si je lastila kakšen fotelj na UP FHŠ, ravno ena Vesna in noben Gorazd. To, da je gospod Drevenšek na ustanovi komajda dober mesec, je lahko le prednost, ker ni možnosti, da bi bil umazan s kakšnim sumljivim prodajanjem avtomobilov na UP ZRS, nepremičninsko afero ali podeljevanjem služb svojim sorodnikom. In če smo res iskreni, glede na navedbo, da mora biti dekan izvoljen, se lahko resno vprašamo, česa Seit Demiri tu ne razume. Morda tega, da gospod Drevenšek ni dekan? Ali slučno meni, da bi moral biti? Morebiti pa le Seit Demiri ni prava referenca za informacije, glede na nivo funkcionalne nepismenosti in hitre pozabljivosti, oziroma nepoznavanje zgodovine Univerze na Primorskem. No, kar se tiče odgovornosti za okoli 700 študentov UP FHŠ, je zadeva kristalno (skoraj draguljarsko) jasna: zanje je odgovorna Vesna Mikolič s širšim vodstvom fakultete.

In ker vidim, da se »kritičnost« Seita Demirija in študentov njegova kova nanaša predvsem na način razrešitve Vesne Mikolič, bi bilo absolutno nujno vprašati ali niso potem »odpustitve« Igorja Ž. Žagarja, Taje Kramberger, Eve Brajkovič, Tomaža Gregorca ravno tako vprašljive? Ali ni potemtakem vprašljiv tudi način, kako se je rušilo Študentski svet katerega član sem bil – v neskladju s poslovnikom, neargumentirano – in na podlagi katere si med drugim ti prišel v svoj fotelj? Povprašal pa bi mladega nadebudnega predsednika Študentskega sveta še sledeče:

- Mimo katerih (praviš vseh) pravil je rektor imenoval gospoda Drevenška za vršilca dolžnosti? Argumentiraj.
- Kje prepoznavaš iskanje in izsiljevanje ponižnosti predavateljev in študentskih predstavnikov? Ti morebiti kakšna beseda tu povzroča težave pri razumevanju? Argumentiraj.
- Kako Gorazd Drevenšek prepoveduje dostop do strokovnih služb? So te ograjene? Je mogoče gospod najel kakšno varnostno službo, da prepreči dostop? So mogoče postavljene pasti za merjasce po hodnikih? Argumentiraj.
- Kdo študentom odnaša table? Področje je pod videonadzorom, zadeva je rešljiva po hitrem postopku: pokaži posnetek.
- Če ima štiri noge in rep kot pes, laja kot pes, dlako kot pes, zanesljivo ni mačka. V tem se strinjamo (čeravno obstaja tudi volk), ampak dotična primerjava ni uporabna kot validno argumentacijsko sredstvo. Medtem, ko je stavčna struktura na nivoju »post hoc ergo propter hoc«, pa zmožnost zavajanja in laži prevaga napram vsakršni zdravi logiki.

Eden izmed vrhuncev zavajanja Seita Demirija pa je v sledeči povedi:
»Vrhunec pa je trditev, da bodo vsi vpisani študenti FHŠ končali svoj študij na še boljši fakulteti, kot je FHŠ ta trenutek
Seveda se ob pogledu na besede, na katere se zgornje tipkanje nanaša, razblini nivo patetičnosti
pisca. V svojem nagovoru je aktualni vršilec dolžnost dejal:
»Poudariti želim, da so vse moje odločitve in aktivnosti usmerjene k temu, da bodo vsi vpisani študenti FHŠ končali svoj študij na še boljši fakulteti, kot je FHŠ ta trenutek 
Morebiti bo kdo izmed vas razbral temeljno nerazumevanje, ki ga Seit Demiri nakazuje (gotovost in časovna naravnanost trditev), a tu potrebno je ustaviti konje. Tu se ne gre za nerazumevanje, temveč za namerno trganje določenih segmentov iz konteksta in pačenje osnovnega sporočila. Pokvarjenost pa je vidna šele v zaključku, namreč taisto vodstvo, katerega tu Seit Demiri posredno brani in skuša ohraniti pri življenju, je tisto, ki je de facto neumorno dolga leta onemogočalo, da bi lahko študentje v miru in brez skrbi študirali, da bi lahko študentje razmišljali kritično in tvorno, da študentov in zaposlenih ne bi bilo strah vstopati v prostore UP FHŠ, da bi kdorkoli odpravil pravno nevzdržno stanje na UP FHŠ… Posledice tega čutimo še danes. Vsakič ko odpremo in zapremo vrata ustanove, ki je bila in mogoče kdaj še bo. Slednje zagotovo ne po tvoji zaslugi.

Erik Božič, absolvent Filozofije UP FHŠ (pa nekdaj tudi član Upravnega odbora UP FHŠ, Komisije za študentske zadeve UP FHŠ, Komisije za študijske zadeve UP FHŠ, Organizacijskega odbora Collegium Artium UP FHŠ, tajnik Študentskega sveta fakultete, podpredsednik Študentskega sveta fakultete, član Senata fakultete, Senata Univerze, Komisije za študentske zadeve Univerze, podpredsednik Študentskega sveta Univerze, predsednik Študentskega sveta Univerze, član kolegija Rektorja Rada Bohinca, Komisije za spodbujanje in spremljanje kakovosti izobraževalnega, raziskovalnega in umetniškega dela Univerze etc.)

3 komentarji:

Alko Budalko pravi ...

Vsaj ta, ki ga blatite, se postavlja za študente in ne za profesorje.

Alternativa obstaja pravi ...

A res, Alko Budalko?
Seit Demiri se postavlja predvsem zase. Če bi se postavljal za študente, bi premislil, preden bi branil Vesno Mikolič, ki je poleg Darka Darovca glavna krivka za sranje, v katerem tone FHŠ. Vse, kar se je dalo, so pokradli, zdaj pa perejo možgane Seitu Demiriju, da jih zagovarja v imenu študentov. K sreči nekateri študenti še vedno mislijo s svojo glavo.

Alko Budalko pravi ...

Seveda, popolnoma stojim za mojimi besedami.

Demiri je bil tudi moj študent in tudi študent Taje Kramberger. Če se ne motim (in vedite, da se ne), je Demiri ravno pri Taji Kramberger opravljal študijsko prakso. Saj imate "link" do nje, vprašajte jo!

Kaj lahko iz tega sklepamo?
Da je s problemi, ki jih je imela na UP FHŠ in/ali delno povzročala Taja Kramberger (poglejte, jaz bi tudi rad "sedel" samo na pedagoških urah!) bil seznanjen (morda bolje informiran od "vas"); da ni odreagiral na "prvo žogo" oziroma, sploh ni odreagiral, saj takrat ni bil študentskih predstavnik (kolikor se jaz spominjam).

In tudi zdaj ni odreagiral tako kot predstavljate tukaj.
Če se ne motim, je pred Humanističnim maratonom bil sklical sestanek s študenti. Ne vem, če ste bili obveščeni, študentje, katerim predavam, so izostali od pouka in šli tam. Se pravi Študentski svet kateremu predseduje, je stopil v kontakt s študenti. Če "vas" ni bilo tam, pomeni lahko samo dvoje: ali niste študentje, ali hodite na "zbore" po naročilu!

Kakorkoli, tudi formalno gledano, kolikor se jaz spominjam študentskega organiziranja, je ravnal prav.

Moralno in etično pa ste tukaj "vi" bolj vprašljivi od njega.
Vem, da ga sigurno niste vsi volili, če pa je že tam izvoljen, je vaš predstavnik on in še ostali člani študentskega sveta.
Namesto, da mu mečete polena pod nogami, mu (glede na to, da je očitno, da določene tematike obvladate) podajte kakšno pomoč ali podporo.


In še enkrat: študentje, dajte se uskladit in delovat enotno!

Lep pozdrav.

Enourna blokada Luke Koper!!!