petek, 08. februar 2013

1. primorska vstajniška skupščina


Danes se je v Kopru zbralo nekaj več kot 250 ljudi na 3. vseslovenskem protestu in nekaj več kot 50 ljudi na 1. primorski vstajniški skupščini. Medtem, ko so ljudje na protestu izražali nezadovoljstvo s trenutno politično elito v Sloveniji (tako opozicijsko levo desničarsko, kot tudi vladajočo desničarsko) in so z gesli in transparenti »Referenduma ne damo!«, »Neposredna demokracija!«, »Levi in desni niste resni.«, »Oblast je kot violina, držiš z levico, igraš z desnico.«, »Velika slovenska razprodaja (Luka Koper, Krka, NLB, Slovenske železnice, Krka, elektrika, voda,.) = Slovenski državni holding.«; jasno izražali kaj hočejo in kaj si mislijo, so se na skupščini lotili konkretnih problemov, oblikovali delovne skupine in sprejeli sklepe 1. primorske vstajniške skupščine.

Na začetku skupščine sta se javila moderator in moderatorka, ki sta več kot uspešno vodila skupščino do samega konca. Prav tako se je javil tudi zapisnikar, ki je zapisoval sklepe skupščine. Predlagan je bil nek okvirni dnevni red, kjer se je v prvem krogu razpravljalo kaj nas moti in kakšne rešitve predlagamo, v drugem krogu pa so se oblikovali skupni sklepi skupščine ter so se organizirale delovne skupine, ki se bodo lotile konkretnih direktnih akcij.

Da je razprava potekala nemoteno in v duhu strpnosti je moderator že takoj na začetku opozoril na nekaj pravil in sicer :
1. Poslušamo en drugega – ko nekdo govori, ga ne prekinjamo! Prednost imajo tisti, ki niso govorili.
2. Za besedo se prijavimo z dvigom roke in počakamo na vrsto. Lahko s posebnim znakom z roko opozorimo na tehnične pripombe in kršenje nekih dogovorjenih pravil in načel in ta znak ima prednost pred dvigom roke.
3. V govoru se osredotočimo na bistvene zadeve in ne dolgovezimo, da do besede pridejo tudi drugi.
4. Replike na besede drugega naj bode kratke in jedrnate – ne zapletamo se v besedne dvoboje!
5. Stremimo k dogovoru, ki bo sprejemljiv za vse prisotne.
6. V razpravi nimajo mesta podporniki šovinističnih, nacionalističnih, seksističnih in avtoritarnih ideologij ter sklepov in razprav skupščine si ne more prilastiti nobena politična stranka.

Po izjemno plodni debati in izmenjavi mnenj, kjer se je razpravljajo o zelo različnem spektru problemov (privatizacija Luke Koper in ostalih podjetij v državni lasti, denacionalizacija in divje lastninjenje v času tranzicije, kaznevanje javnega zbiranja, problem javnega dolga, sindikati, obdavčitev cerkve, Boris Popović, stanje v Sloveniji in odstop politične elite, agencijsko delo, in še kaj) je 1. primorska vstajniška skupščina s konsenzom in brez glasovanja sprejela 5 sklepov :
  1. Ostro nasprotujemo privatizaciji državnega premoženja (preko Slovenskega državnega holdinga) in zahtevamo, da se ukradeno družbeno premoženje iz časa tranzicije vrne v družbeno last ter zahtevamo revizijo denacionalizacije.
Ne bomo dovolili privatizacije Luke Koper.

2. Zahtevamo uradno revizijo in preglede s strani Protikorupcijske komisije in Računskega sodišča, tako na lokalni kot tudi na državni ravni, vseh elementov identifikacije javnega dolga (pogodbe, razpisi, proračuni, prodaje premoženja, plače,.).

3. Predlagamo ustanovitev sindikata »neuvrščenih/neopredeljenih«, ki bo zaobjel vse tiste , ki niso zastopani v vseh dejavnostih in sektorjih in vse tiste, ki niso zadovoljni s trenutnimi sindikati (prekerni delavci, delavci na avtorske in podjemne pogodbe, s.p.-ji, brezposelni, upokojenci, študenti, dijaki, migrantski delavci, agencijski delavci, delavci za določen čas in vsi ostali zaposleni, ki niso zadovoljni s trenutnimi sindikati v Sloveniji).

4. Zahtavamo totalno obdavčitev Rimokatoliške cerkve in vrnitev vsega premoženja, ki ga je cerkev pridobila z denacionalizacijo nazaj v družbeno last.

5. Zahtevamo ukinitev agencij za posredovanje dela.

V okviru skupščine so bile oblikovane tudi delovne skupine in sicer :
  • delovna skupina proti privatizaciji Luke Koper,
  • delovna skupina za pregled pravnih vprašanj okoli javnega zbiranja
  • delovna skupina za ustanovitev novega sindikata
  • delovna skupina za revizijo javnega dolga

Na koncu je skupščina prišla do zaključka, da ni bilo možno odpreti na prvi skupščini vseh tem, ki nas pestijo in žuljijo in da je potrebno ostale probleme preložiti na naslednje skupščine. Od delovnih skupin se pričakuje bolj poglobljeno delo na posameznih tematikah in krajše poročilo na naslednji skupščini. Prav tako je bil s konsenzom izbran termin naslednje skupščine in sicer 16.2. ob 17h na Titovem trgu.

Nasvidenje na naslednji primorski vstajniški skupščini.

Alternativa Obstaja

Ni komentarjev:

Enourna blokada Luke Koper!!!