sreda, 20. marec 2013

Luka Koper je naša last/Luka Koper è di nostra proprieta/Luka Kopar je naše vlastništvo

Okrogla miza o problematiki lastninjenja Luke Koper in pomenu pristanišča za lokalno in širše okolje
Mala gledališka dvorana
Gledališča Koper
Torek, 26.3.2013
ob 18h

Tavola rotonda sulla problematica della privatizzazione di Luka Koper e sull'importanza del porto per l'ambiente locale e circondario
Sala piccola
Teatro di Capodistria
Martedì, 26.3.2013
alle 18h

Okrugli stol o problematici privatizacije Luke Kopar i značenju luke za lokalnu i širu okolinu
Mala sala
Pozorišta Kopar
utorak, 26.3.2013
u 18h


V zadnjih nekaj mesecih je zaupanje v parlamentarno politiko v Sloveniji postalo luksuz, ki si ga lahko privoščijo le redki privilegirani. Protesti in vstaje po številnih slovenskih mestih so sprožili nekaj zelo dragocenega – odprl se je prostor vsebinske debate in vedno več ljudi se aktivira in povezuje ter javno izraža svoja mnenja, opozarja na probleme in razpravlja o možnih alternativnih rešitvah. Tak prostor je tudi Primorska vstajniška skupščina, v okviru katere so se formirale delovne skupine, ki se ukvarjajo s posameznimi problemi, ki se tičejo življenja v lokalnem okolju, pa tudi širše. Ena od njih je tudi Delovna skupina proti privatizaciji Luke Koper, ki je organizator pričujoče okrogle mize.

Prodaja državnega premoženja je v zadnjem času ponovno ena od najbolj vročih tem v Sloveniji. Slovenske vlade si že nekaj mandatov prizadevajo v javnost plasirati idejo, da je privatizacija javnega premoženja nujna in se ji ni mogoče izogniti. Med podjetji, ki ponovno prihajajo na prodajno oglasno desko, je tudi Luka Koper, ki jo je prejšnja vlada za kratek čas celo prekategorizirala iz podjetja strateškega pomena v manj pomembno kategorijo »pomembnega podjetja«. To nespametno odločitev so prej kratkim sicer popravili, Luka je tako ponovno v kategoriji strateško pomembnih podjetij, kar kaže, da je za nekaj časa ponovno varna pred prodajo. Kljub temu izkušnje kažejo, da si ne gre zares oddahniti. 

Da bi prebivalci Kopra in drugih krajev na obali razumeli, kako pomembno je, da koprsko pristanišče ostane v javni lasti, smo se v delovni skupini proti privatizaciji Luke Koper, ki se je formirala v okviru Primorske vstajniške skupščine, odločili organizirati okroglo mizo, na kateri bomo spregovorili o pomenu koprskega pristanišča za razvoj državnega in lokalnega gospodarstva, še posebej pa za razvoj lokalne skupnosti. Pristanišče namreč neposredno in posredno omogoča delo in preživetje več tisoč ljudem in njihovim družinam, zato je njegovo sožitje z lokalnim okoljem izjemnega pomena. To sožitje pa ni nekaj, kar obstaja od včeraj, razvijali so ga delavci in prebivalci, ki so pristanišče solidarnostno gradili v prejšnjem sistemu in ga je potrebno negovati in razvijati naprej, to pa je možno le, če pristanišče ostane v javni lasti in upravljanju. S tega vidika bomo govorili tudi o problematiki lastninjenja Luke Koper v preteklosti ter razmišljali o različnih modelih organizacije pristanišč v svetu ter pomembnosti oblikovanja pristaniške skupnosti, ki bi s sodelovanjem vseh zainteresiranih oblikovala nadaljnji razvoj Luke Koper. 

Sodelujejo/Con/Učestvuju: dr. Majda Prijon, Matjaž Stare, Zlatan Čok, Mladen Jovičić

Organizira Primorska vstajniška skupščina, 
delovna skupina proti privatizaciji Luke KoperNi komentarjev:

Enourna blokada Luke Koper!!!