nedelja, 21. september 2014

Proti »Dublinski konvenciji« – za svobodo bivanja! TEROR DEPORTACIJ

Poziv k solidarnostnim akcijam za zbiranje sredstev za 3 prebežnike iz Afganistana/Pakistana

Drag* compañer@s, ljudje iz nam neznanih gibanj, politično aktivn* neznanci/ke,

Pred dnevi je 3 prijatelje, prosilce za azil iz Afganistana in Pakistana, ki imajo trenutno legaliziran status prosilcev za azil v Italiji, doletela najhujša možna birokratsko-zakonska usoda: prisilna vrnitev v prvo državo vstopa v EU (Belgijo, Švedsko in Dansko), in neposredna grožnja deportacije iz teh držav v matične države, kjer dolga – nepredstavljiva – leta divjajo med-nacionalne, med-socialne, med-religiozne in med-etnične vojne ter diktatura neskončnega terorja, pri kateri sodelujejo vse članice NATA (med njimi Slovenija). Na kratko: grozi jim prisilni izgon v gotovo smrt!

Po mednarodni konvenciji sistema Dublin, ki omogoča prisilno vračanje prosilcev za azil v prvo državo vstopa v EU oz. v državo kjer so prosilcu za azil prvič prisilno odvzeti prstni odtisi, ki so vneseni v mednarodno podatkovno bazo prstnih odtisov vseh prosilcev za azil EURODAC, so Matej, Aljoša in Marko (imena so poslovenjena, kajti prijatelji so prosili za anonimnost, zaradi strahu pred dodatnim pregonom in zaradi sramu pred tem, da morajo za sredstva spraševati neznance), ki so v Belgiji, na Švedskem in Danskem že prejeli negativni izid prošnje za azil, in so pred osmimi meseci ravno zato pribežali v Italijo, dobili poziv, da bodo prisilno vrnjeni v prvo državo vstopa. A v Italijo niso pribežali za zabavo, negativni odgovor na prošnjo za azil namreč pomeni deportacijo v matično državo, torej prislini izgon v gotovo smrt. Kot prebežniki v Italiji so sicer lahko vložili vlogo za mednarodno zaščito (azil) a ker so njihovi prstni odtisi v EURODAC sistemu, je Italija (kakor ostale članice EU) po zakonu obvezana, da prve države vstopa pozove k »sprejetju odgovornosti«, torej da prve države povpraša ali želijo ponovno prejeti iste prosilce za azil.

Navadno se države tej pravici odrečejo, še bolj pogosto na vprašanje ne odgovorijo in to omogoči »odblokiranje« oz. izničenje Dublina, osebe pa lahko prošnjo za azil vložijo v drugi državi. Skratka, dobijo novo priložnost za polnopravno bivanje, delo in svobodo gibanja.

Primer, da prve države »prevzamejo odgovornost« in sprožijo postopek prisilnega vračanja iz druge države v prvi vrsti pomeni prisilno deportacijo v Belgijo, na Švedsko in Dansko, kjer je Mateju, Aljoši in Marku bila zanikana pravica do azila! To pa zagotovo pomeni deportacijo iz teh držav v njihovo matično državo. Grozi jim torej deportacija v smrt! Tudi zato smo se odločili sestaviti ta poziv, čeprav zbiranje sredstev le redko tvori naš način političnega angažiranja.


Več informacij o samih primerih Mateja, Aljoše in Marka še pripravljamo. A ker je ta bitka tudi bitka s časom, objavljamo sledeči poziv zdaj. 


KAJ LAHKO TOREJ STORITE?

Poziv je primarno usmerjen na posameznike ali kolektive, ki delujejo politično in imajo zmožnosti in resurse za organizacijo različnih dogodkov oz. ki ne glede na ta poziv organizirajo dogodke. Prošnja gre v smer, da bi na dogodkih – ali rednih ali posebnih za to priložnost – odprli prostor za omenjeni primer, predstavili naravo problema (torej priložili zgornji opis, ali pa ga prebrali) in prosili ljudi za prostovoljne prispevke. Trojica namreč potrebuje izkušeno pravno pomoč, ta pa stane.

Po naših trenutnih informacijah je znesek na osebo okoli 800€. Nekaj sredstev imajo na strani sami, kljub nemogočim življenjskim pogojem, nekaj lahko prispevajo njihove družine in prijatelji, a to še zdaleč ni dovolj za najem pravnika. Alternativna opcija je, da nam pomagate poiskati pravnika, ki pozna italijansko in mednarodno zakonodajo in »trike« pri ustavljanju prisilnih deportacij po dublinski konvenciji.

Če lahko to storite, nas prosim kontaktirajte na alternativa.obstaja@gmail.com kjer se bomo dogovorili kako nam lahko predate zbrana sredstva.

To je torej iskren poziv k politični solidarnosti!

Če je le možno, bi prosili, da primer predstavite v politični optiki in ne optiki humanitarizma; da torej izpostavite pravico do bivanja, pravico do gibanja in proste izbire kje človek želi živeti, izpostavite krutost migrantske zakonodaje EU, obsodite vmešavanje in spodbujanje vojn s strani NATA ipd.  in ne v kontekstu »ubogih« begunčkov, ki potrebujejo našo pomoč. Kajti ta sredstva bodo morda rešila le 3 življenja, med tem ko isto usodo čaka več sto tisoč prebežnikov v celi EU, o katerih ne vemo nič, a so ravno tako žrtve nagnusne EU zakonodaje.

Dodatne informacije bodo na voljo v roku naslednjega tedna, a ker je ta bitka tudi bitka s časom, bi vas prosili za čim hitrejšo reakcijo.

PROTI TERORJU NEPRAVIČNIH ZAKONOV IN KONVENCIJ – ZA SVOBODO GIBANJA IN BIVANJA!


NO BORDERS  - NO NATIONS  - STOP DEPORTATIONSNi komentarjev:

Enourna blokada Luke Koper!!!