sreda, 09. marec 2011

Varuhinja odgovarja na našo pobudo v zvezi z napadom na Filozofski fakulteti

Oziroma kako Policija in Okrožno državno tožilstvo ne želita preganjati kazniva dejanja javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti po 297. členu KZ-1!

Email : varuh@ingov.gov.si
Številka: 10.0 - 8 / 2010 - 15 - VAL
Datum: 02.03.2011

CIVILNA INICIATIVA ALTERNATIVA OBSTAJA
(alternativa.obstaja@gmail.com)


Spoštovani,

Varuhu človekovih pravic (v nadaljevanju: Varuh) ste v lanskem letu posredovali pobudo v zvezi napadom na študente Filozofske fakultete v Ljubljani 06. 04. 2010. Opravičujemo se vam pozen odgovor, vendar je zamuda nastala zaradi večkratnih poizvedb na Ministrstvo za notranje zadeve (v nadaljevanju:MNZ) in Okrožno državno tožilstvo (v nadaljevanju: ODT).

Varuh je poleg omenjenega dogodka, na podlagi časopisnega članka obravnaval tudi podoben dogodek, ki se je zgodil dne 08. 04. 2009. Varuh je najprej naslovil poizvedbo na MNZ o predvidenih ukrepih policije glede omenjenih dogodkov. MNZ je v dopisu pojasnilo, da so policisti na podlagi zbranih obvestil v zvezi z dogodkom z dne 06. 04. 2010 na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani dne 04. 05. 2010 podali kazensko ovadbo zaradi storitve kaznivega dejanja nasilništva po 296. členu Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 55/2008; v nadaljevanju: KZ-1), v zvezi z dogodkom z dne 08. 04. 2009 pa kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari po 220. členu KZ-1. Poleg tega so navedli, da je policija pri preiskovanju subjektivnih okoliščin kaznivega dejanja (motiva) ugotovila, da so bila v obeh primerih ravnanja osumljencev posledica nestrpnosti do drugače mislečih.

Varuh je na podlagi tega dopisa MNZ opozoril, da že več let opozarjamo na pomanjkljivosti, tako v zakonodaji, kot zlasti tudi v praksi pri pregonu kaznivih dejanj, storjenih z vzbujanjem, razpihovanjem in širjenjem verske, narodnostne, rasne ali druge nestrpnosti. Poudarili smo, da se v primeru teh kršitev od držav terja, da zagotovijo ukrepe, s katerim bodo v svojem pravnem redu zagotovile učinkovite, sorazmerne in odvračalne sankcije. To je pomembno tako zaradi potrebe po takojšnjem obsojanju vseh aktov rasizma in etničnega ali verskega sovraštva, kot tudi zaradi ohranjanja zaupanja vseh manjšin v sposobnost oblasti, da jih bodo zaščitile. Varuh je MNZ prosil za pojasnilo, zakaj se preiskava usmerja na obravnavo zgoraj navedenih kaznivih dejanj in zakaj ne tudi na morebitno preiskavo suma storitve kaznivega dejanja javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti po 297. členu KZ-1 ali prekrška po 20. členu Zakon o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/2006; ZJRM-1). MNZ nam je odgovorilo, da so policisti Policijske postaje Ljubljana Center (v nadaljnjem besedilu: PP) na podlagi šestega odstavka 148. člena ZKP dne 12. 4. 2010 vabili na zaslišanje tri mladoletne osebe, ki so bile osumljene kaznivega dejanja nasilništva (v zvezi s pretepom dne 6. 4. 2010). Okrožni državni tožilec iz ODT v Ljubljani se zaslišanja mladoletnih oseb ni udeležil. Po podani kazenski ovadbi zoper mladoletne osebe ODT v Ljubljani od Policije ni zahtevalo dodatnih zbiranj obvestil. MNZ nas je obvestilo, da policisti PP Ljubljana Center zoper tri mladoletne osebe nadaljujejo z zbiranjem obvesti, ker bi lahko s svojim ravnanjem uresničili znake kaznivega dejanja javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti po prvem odstavku 297. člena KZ-1. O vsebini zbranih obvestil, naj bi PP Ljubljana Center s poročilom ali kazensko ovadbo obvestila ODT v Ljubljani. V primeru obravnave dogodka z dne 8. 4. 2009 pa so nam sporočili, da so policisti na podlagi zbranih obvestil ugotovili samo znake kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari, medtem ko za ostala kazniva dejanja oziroma prekrške ni bilo dovolj dokazov in s tem pravne osnove za podajo kazenske ovadbe ali obdolžilnega predloga. Po podani kazenski ovadbi zoper znano osebo ODT v Ljubljani od Policije ni zahtevalo dodatnih zbiranj obvestil.Varuh je nato podlagi zbranih podatkov naslovil poizvedbo na ODT v Ljubljani ter jih zaprosil za pojasnilo, zakaj ODT v zvezi z dogodkom z dne 08. 04.2009 ni dalo usmeritev za preiskavo suma storitve kaznivega dejanja javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti po 297. členu KZ-1 ali prekrška po 20. členu ZJRM-1. Poleg tega nas je v zvezi z dogodkom z dne 06. 04. 2010 zanimalo ali namerava ODT dati kakšne usmeritve za preiskavo suma storitve kaznivega dejanja javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti po 297. členu KZ-1 ali prekrška po 20. členu ZJRM-1. ODT nas je obvestilo, da je bila v zvezi z dogodkom, ki se je dogodil dne 8. 4. 2009 na ODT v Ljubljani dne 21.7.2009 s strani PP Ljubljana Center podana kazenska ovadba zoper eno polnoletno osebo, in sicer le zaradi suma storitve kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari po členu 220/1 KZ-1. Tožilec, ki mu je bila zadeva dodeljena, je v predmetni zadevi odložil kazenski pregon zoper osumljenca. Postavljeni rok osumljencu za izpolnitev naloge (izpolnitev naloge je bil pogoj za odložitev kazenskega pregona) je v času odgovora ODT še tekel. V zvezi z dogodkom, ki se je dogodil dne 6. 4. 2010 je PP Ljubljana Center na ODT podala kazenska ovadba zoper tri mladoletne osebe, in sicer le zaradi suma storitve kaznivega dejanja nasilništva po 296. členu KZ-1. Tožilec, ki mu je bila zadeva dodeljena, je v predmetni zadevi zahteval uvedbo pripravljalnega postopka zoper tri mladoletne osebe zaradi kaznivega dejanja nasilništva po 296. členu KZ-1. Pripravljalni postopek v času odgovora ODT še ni bil zaključen.

ODT je po pregledu zgoraj navedenih odločitev ugotovilo, da so bile le te sprejete na podlagi ugotovljenih dejstev, podatkov in dokazov zbranih s strani policije in priloženih h kazenskim ovadbam. V konkretnih primerih policiji niso bile dane usmeritve za preiskavo suma storitve kaznivega dejanja javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti po 297 členu KZ-1, saj s strani policije ugotovljena dejstva, poslani podatki in dokazi (le s temi je razpolagal tožilec), niso utemeljevali razlogov za sum, da so bila storjena kazniva dejanja po 297 členu KZ-1. V podanih ovadbah tudi ni bilo nikakršnih podatkov oziroma zapisov policije o tem, da policija kakorkoli nadaljuje z zbiranjem podatkov, ki bi se nanašali na sum storitve kaznivega dejanja po 297. členu KZ-1.

ODT je še pojasnilo, da v kolikor bo v zvezi z dogodkom dne 6.4.2010 s strani policije prejelo kakršnokoli dodatno poročilo ali kazensko ovadbo v smislu storitve kaznivega dejanja po 297. členu KZ-1, bo predmetno poročilo oz. kazensko ovadbo obravnavalo in tudi sprejelo ustrezno odločitev.

Varuh je nato ponovno naslovil poizvedbo na MNZ, v kateri je MNZ soočil s pojasnili ODT ter jih prosil za opredelitev do omejenih pojasnil. MNZ je v dopisu sporočilo, da so policisti v primeru pretepa pred Filozofsko fakulteto v Ljubljani z dne 6. 4. 2010, istega dne, ustno obvestili ODT v Ljubljani. Obvestilo tožilstvu je med drugim vsebovalo tudi seznanitev o opravljenem preiskovalnem dejanju zaslišanja mladoletnih oseb. Policisti PP Ljubljana Center so dne 12. 4. 2010 vabili na zaslišanje tri mladoletne osebe za katere so obstajali razlogi za sum storitve kaznivega dejanja nasilništva po 296. členu KZ-1. Okrožna državna tožilka se zališanja ni udeležila. MNZ nas je poleg tega obvestilo, da so policisti zbirali obvestila tudi o kaznivem dejanju po 297. členu KZ-1, vendar niso uspeli zbrati dovolj dokazov o navedenem kaznivem dejanju.

Varuh je v skladu s svojimi pristojnostmi posredoval na pristojne organe, vendar se je izkazalo, da pri omenjenem napadu ni šlo za kaznivo dejanje po 297. členu KZ-1, saj Policija dokazov za to kaznivo dejanje ni našla.

S tem dopisom zaključujemo obravnavo vaše pobude in vas lepo pozdravljamo,

dr. Zdenka ČEBAŠEK - TRAVNIK, dr. med. varuhinja človekovih pravic

Ni komentarjev:

Enourna blokada Luke Koper!!!