četrtek, 05. julij 2012

Odprto pismo SIPS

Samoorganizirani delavci, ki delamo v Luki Koper preko pogodb o zaposlitvi z luškimi podizvajalci (IPS delavci) in smo združeni v Sindikat izvajalcev pristaniških storitev (SIPS), smo globoko razočarani nad delom vodstva uprave Luke Koper.
S spontanim protestom lani, 29. julija, 2011, smo IPS delavci pokazali na sistematične kršitve delavskih pravic v Luki Koper in razkrili režim neenakopravnosti, ki smo mu podvrženi. Po nekaj dneh ignoriranja je pod pritiski delavskega protesta in javnosti, uprava Luke Koper končno pokazala nekaj dobre volje za pričetek reševanja položaja IPS delavcev.
S podpisom dogovora o prekinitvi protesta so IPS podjetja in Luka Koper priznali, da je delavski protest upravičen in legitimen, ter se zavezali aktivno nadaljevati reševanje položaja IPS delavcev. Uprava Luke Koper se je tako zavezala, da bo po pridobitvi stališč od nadzornega sveta nadaljevala pogajanja s podpisniki sporazuma.
Podpisniki sporazuma so bili trije; poleg luške uprave in IPS podjetij še Sindikat izvajalcev pristaniških storitev, ki ščiti interese IPS delavcev. Sporazum je vseboval nekaj pomembnih točk:
1.    Luka Koper d.d., kot IPS (podizvajalci Luke Koper) bodo morebitne podane odpovedi preklicali.
2.    Luka Koper in IPS se zavezujeta, da delavce, ki so sodelovali v protestu, ne bodo diskriminirali oziroma spravljali v neenakopraven položaj ali jih kakorkoli drugače obravnavali.
3.    IPS se zavezujejo, da stavkajočim delavcem ne bodo zmanjševali že pridobljenih pravic.
4.    Uprava Luke Koper soglaša, da bo po pridobitvi stališča nadeljevala dialog s podpisniki tega sporazuma.
5.    Delavci sindikata IPS se zavežejo, da bodo nadaljevali z dialogom.
Od podpisa sporazuma pa vse do današnjega dne, na območju našega edinega slovenskega pristanišča, ni prišlo do bistvenih sprememb.
Luka je poostrila nadzor nad vhodom oziroma zadrževanjem v pristanišču, toda še vedno opažamo določene kršitve, saj so nekatera podjetja priviligirana in se ne držijo novih predpisov. To je strogo kršenje ZDR-ja ( Zakon o delovnem razmerju).
Vendar to ni edina kršitev omenjenega zakona.
IPS, ki so pod nadzorom Luke Koper hudo kršijo tudi osnovne delavske pravice. Tako delavci v 21. stoletju, v največjem slovenskem pristanišču:
- nimajo svojega urnika oziroma so takoimenovani delavci na klic
- nimajo nobenih dodatkov: delo med prazniki, nočno delo, delo ob nedeljah, težki pogoji dela, nadurno delo
- nimajo odločb o letnem dopustu
- regres, ki ga je podjetje dolžno dati, je vedno nižji od minimalnega regresa, določnega s strani države
- velika finančna nedisciplina; delavci za opravljeno delo prejmejo izplačilo ”na roko”
- vedno večji pritiski na samozaposlitev delavcev (s.p.), s katerim delavec sam prevzame vse odgovornosti
Po vseh naštetih točkah sporazuma in trenutnim stanjem, je več kot očitno, da podizvajalci (IPS) še zmeraj grobo kršijo sporazum in diskriminirajo ter šikanirajo delavce, ki so aktivno organizirani v sindikat.
Zaradi prihajajoče skupščine (ponedeljek, 9.7.2012) in možnih menjav nekaterih članov uprave in nadzornikov, opozarjamo, da je dosedanji sistem poslovanja za podizvajalske delavce nevzdržen, rasističen in nečloveški.
 
S tem pismom pozivamo pristojna ministrstva, medije in javnost, da nas podprejo in se aktivno vključijo v reševanje tega sužnje-lastniškega razmerja, ki je danes prisotno v večini podobno organiziranih, državnih podjetjih.


Sindikat izvajalcev pristaniških storitev
SIPS
Izvršni odbor
Predsednik

Ni komentarjev:

Enourna blokada Luke Koper!!!